Baza znanja - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program


Danas na tržištu postoji velik broj ponuđača fiskalnih blagajni koje se razlikuju ovisno o funkcionalnostima koje nude, vrsti djelatnosti za koju su namijenjene i cijeni. Jednostavnost, brzina i točnost jedni su od glavnih čimbenika koji utječu na odluku prilikom odabira fiskalne blagajne.

Računovodstvo ima važnu funkciju u poslovanju poduzeća te ujedno služi i kao potpora poslovanju. Svako poduzeće obvezno je poštivati računovodstvene zakone i propise, a računovodstvo tu može uvelike pomoći. Točni i pravovremeni podaci omogućavaju uvid u poslovanje, poslovne rezultate te pomažu pri donošenju odluka.

Važnost provođenja inventure ogleda se u usklađivanju knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem imovine i obveza. Za poduzetnika inventura je vrlo važna je daje istiniti i realan financijski položaj poduzeća te otkriva eventualne propuste ili prijevare tijekom poslovanja.

Školskim kalendarom određuje se početak i kraj školske godine te raspored praznika. Već početkom 2019. godine školarci imaju prve praznike koji se nastavljaju iz prošle 2018. godine. Nakon toga se vraćaju u školske klupe pa slijede proljetni praznici koji su nešto kraći od zimskih praznika.

U 2019. godini imamo ukupno 14 blagdana, a njih 11 pada na radni dan.

Nadolazeći blagdani i vrijeme darivanja, idealna su prilika da nagradite svoje radnike za naporan rad i trud tijekom cijele godine. Radnik ima pravo na prigodne nagrade i nagrade za radne rezultate ako je isto propisano kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu ili internim aktom poslodavca..

Od 01.01.2019. godine, nastavak porezne reforme donosi nam izmjenu brojnih propisa koji donose promjene u području oporezivanja plaća i doprinosa, poreza na dodanu vrijednost, poreza na dobit, poreza na promet nekretnina, fiskalizacije računa i drugo.

Prema Zakonu o elektroničkom izdavanju računa, za obveznike javne nabave, od 01. prosinca 2018. godine obvezno je zaprimanje isključivo eRačuna. Što je eRačun, tko je obvezan izdavati eRačune, koje su prednosti za izdavatelja, a koje za primatelja, možete pročitati u nastavku.

Donošenjem Direktive o elektroničkom računu u javnoj nabavi (2014/55/EU) koju je izdao Europski parlament i vijeće, stvoreni su pravni preduvjeti za uvođenje elektroničkog računa u državu s ciljem ušteda za svaku pojedinu instituciju i cjelokupno gospodarstvo.

OPG se kao organizacijski oblik smatra važnim za ostvarivanje održivog razvoja te unapređenja i povećanja konkurentnosti poljoprivrede općenito. Sva važna pitanja vezano uz OPG, uređena su Zakonom o OPG-u koji je stupio na snagu 5. travnja 2018. godine.

Imati pravu informaciju u pravo vrijeme te ju znati iskoristiti ključ je svakog uspješnog poslovanja. U današnjem poslovanju dostupno je mnogo različitih informacija, a vodstvo na tržištu ostvaruju tvrtke koje imaju informacije koje njihovi konkurenti nemaju ili ih ne znaju iskoristiti.

Kraj radnog vijeka i odlazak u mirovinu velika je životna promjena za svaku osobu. Neki umirovljenici zasluženo odmaraju i uživaju u istoj, dok su drugi i dalje aktivni i žele raditi. Razlog tome može biti popunjavanje kućnog budžeta, žele se osjećati korisni u društvu ili pak samo žele iskoristiti višak slobodnog vremena.

S konfliktima se susrećemo kako u privatnom tako i u poslovnom životu. Potpuno slaganje između osoba ne postoji no vrlo je važno definirati uzroke i posljedice konflikata kao i moguće načine rješavanje istog. U tvrtkama konflikt je neizbježan jer se ciljevi, vrijednosti te potrebe grupe i pojedinaca ne poklapaju uvijek.

Porez na potrošnju oblik je poreza koji gradovi i općine mogu uvesti kao vlastiti prihod. Zakonom je propisan predmet oporezivanja tim oblikom poreza, porezni obveznici, najviša dopuštena stopa te rokovi obračunavanja i plaćanja, a gradovima i općinama je ostavljena sloboda da svojim odlukama propišu visinu porezne stope i tijelo koje će…

Zaposlenici su jedan od najznačajnijih resursa te se smatraju osnovnim interesom svake tvrtke. Promicanjem stručnog usavršavanja, tvrtke povećavaju fleksibilnost i sposobnost svojih zaposlenika…

Krenuli su godišnji odmori, a samim time i isplate regresa. Zakonska obveza isplate regresa od strane poslodavca prema radniku ne postoji osim ako to nije regulirano Pravilnikom o radu, kolektivnim ili ugovorom o radu. Svrha regresa je podmirivanje troškova odmora koji radniku nastaju kao povećani troškovi odmora, putovanja i slično i to za vrijeme korištenja godišnjeg odmora.

„Koje poreze sam dužan platiti?“ – pitanje je koje zabrinjava većinu iznajmljivača smještaja. Iznajmljivači za pružanje usluga u sobama, apartmanima, kućama za odmor ili kampovima najčešće nisu obveznici PDV-a te tada mogu paušalno plaćati porez na dohodak.

U suvremenom poslovanju ljudi sa svojim znanjem sve više predstavljaju kapital, a sve manje faktor proizvodnje. Liderstvo je jedna od najvažnijih osobina ljudskog kapitala. Liderstvo podrazumijeva stvaranje puta kojim treba ići kako bi uspjeli kao tim ili kao organizacija.

Upravljanje poslovnim sustavom bazira se na donošenju različitih menadžerskih odluka koje se donose na temelju pravovremenih i točnih informacija. Upravo su takve informacije jedan od najvažnijih segmenata u menadžerskom odlučivanju…

U zadnje vrijeme popularno je otvaranje paušalnog obrta. Paušalni obrt za mnoge je najjednostavniji i najjeftiniji oblik poslovanja pa se stoga na takav oblik odlučuje sve više poduzetnika početnika.