E-Računi - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program

Sukladno zakonodavstvu, izdavanje i zaprimanje e-računa, obvezno je za sve obveznike javne nabave što će pridonijeti značajnim uštedama u poslovanju javne uprave i tvrtki. Minimax program omogućava jednostavno zaprimanje i slanje e-računa. 

 
Izdavanje e-računa

 

Slanje putem servisa Moj-eRačun

Servis Moj-eRačun je portal za razmjenu elektroničkih računa i ostalih eDokumenata između dobavljača i kupca te korisnicima omogućava bespapirno poslovanje s partnerima, bez instalacije dodatne programske opreme. Integracija s Minimaxom omogućava jednostavno slanje e-računa i time omogućava bolji nadzor nad poslovanjem. Više o portalu  Moj-eRačun

Za korištenje servisa Moj-eRačun plaća se dodatna naknada integratoru Elektronički računi d.o.o. s kojim se sklapa ugovor o korištenju njihovih usluga.

 

Slanje e-poštom

E-račun se jednostavno može poslati na email adresu kupca. U emailu možemo uređivati i sadržaj poruke koja će se poslati. E-račun kupac može uvesti u svoj ERP sustav, staviti na plaćanje ili ga samo ispisati. 

 

Primanje e-računa

 

Automatsko zaprimanje e-računa

Program omogućava automatsko zaprimanje e-računa te se oni pojavljuju u Ulaznim računima kao zaprimljeni (nepreuzeti) e-računi. Zaprimljeni računi mogu se pripremiti i u tom slučaju će se automatski pripremiti predlošci na popisu ulaznih računa. Program automatski upisuje zaglavlje ulaznog računa i predlaže rashod koji je unesen kod dobavljača na ulaznom računu. U slučaju da se radi o prvom ulaznom računu od određenog dobavljača tada program ispisuje samo zaglavlje računa, a rashod se dodaje ručno. 

Uvoz e-računa u Ulazne račune

Ulazni račun koji je preuzet putem e-maila ili portala Moj eRačun može se ručno uvesti u Minimax. Račune možemo označiti i pripremiti i tada se oni pojavljuju u predlošcima ulaznih računa. 

 

E-računi besplatno su uključeni u sve pakete programa Minimax. 

Baza znanja

E-računi u programu Minimax 

Nazad Naprijed