Razvijajte sa nama

Integracija Vašeg rješenja s
Minimaxom je moguća preko sučelja Minimax API

API dokumentacija

Sva tehnička dokumentacija koju trebate za integraciju sa Vašom aplikacijom

Promocija vašeg rješenja

Partnersko rješenje će biti objavljeno na portalu i vidljivo tisućama potencijalih korisnika.

Pojednostavnite poslovne procese

Minimax možete povezati s drugim programima za izmjenu podataka o klijentima, artiklima, narudžbama, računima, zalihama i drugom, uključujući sve potrebne podatke za knjigovodstvo i PDV evidencije. 

Primjeri povezivanja sa programom Minimax
Internet trgovine

Osigurajte usklađenost klijenata, artikala, narudžbi, računa i zaliha u knjigovodstvu. 

 

Fiskalizacija

Na temelju podataka iz vašeg programa Minimax može provesti fiskalizaciju

Programi maloprodaje

Samostalni prijenos prodajnih podataka za knjigovodstvo, PDV evidencije i isknjižavanje zaliha.

Namjenski programi

Iz različitih programa (na primjer za rezervacije, narudžbe) možete prenostiti podatke u knjigovodstvo.

Testiranje Minimax API


Nudimo besplatan pristup API-ju i dokumentaciji za integraciju vašeg rješenja.

Pišite nam za besplatni pristup