Jelena Kukret | Minimax – internet računovodstveni i poslovni program

View all posts by Jelena Kukret

Kako voditi evidenciju radnog vremena?

Radno vrijeme predstavlja jednu od najvažnijih kategorija u radnim odnosima, ali i u privatnom životu svakog radnika. Upravo ono ulazi u najznačajnije uvjete rada. Poslodavci radno vrijeme radnika određuju, raspoređ... Read more

Što je regres i tko ima pravo na regres?

Što je regres i tko ima pravo na regres? BESPLATNI PRIRUČNIK    Ljeto je za mnoge radnike najiščekivanji dio godine, upravo zbog godišnjeg odmora. Kako bi se radniku podmirili određeni troškovi koji mogu ... Read more

Obveze poslodavca u vezi godišnjih odmora radnika i tretman isplate regresa za 2021. godinu

Pravo radnika na korištenje godišnjeg odmora predstavlja jedno od temeljnih prava koje proizlazi iz radnog odnosa i ima mnogobrojne svrhe. Zasigurno možemo istaknuti kako je upravo “odmor” od izvršavanja redoviti... Read more

Rokovi predaje financijskih izvještaja za 2020. godinu

Pojava posebnih okolnosti odnosno epidemije COVID-19, uzrokovala je, između ostalog, otežane uvjete rada te izrade i predaje financijskih izvještaja. Stoga su propisani produljeni rokovi za predaju financijskih izvje... Read more

Kako naplatiti potraživanja od kupaca?

Naplata potraživanja, uz borbu s birokracijom, jedan je od najvećih izazova poduzetnika. Cjelokupni proces često zna biti vrlo iscrpljujuć i frustrirajuć, gubi se mnogo energije i vremena. Upravo dobrom organizacijo... Read more

Sezonsko zapošljavanje

Pandemija COVD-19 izuzetno negativno djelovala je na najveći dio gospodarstva. Poremećaji su posebno vidljivi u turizmu i ugostiteljstvu, čiji se djelatnici već drugu sezonu zaredom bore s ovom pojavom. Međutim, una... Read more

Obračunsko plaćanje PDV-a pri uvozu

Od 1.1.2021. godine moguća je primjena obračunskog podmirenja PDV-a pri uvozu svih dobara za porezne obveznike koji su u sustavu PDV-a i koji mogu odbiti pretporez u cijelosti. Obračunsko plaćanje PDV-a pri uvozu pre... Read more

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija  BESPLATNI PRIRUČNIK    Neprofitne organizacije predstavljaju javne i privatne organizacije čiji je primarni cilj zadovoljenje zajedničkih, društveno korisni... Read more

Plaća u naravi

Radnici za svoj rad kod poslodavca dobivaju plaću, no osim plaće u novcu, poslodavci često svojim radnicima omogućuju i primitke u naravi odnosno primitke u stvarima i uslugama i bez naknade. Takvi se primici smatraj... Read more

Kako uz pomoć preporuke do novih klijenata?

Dobra preporuka zlata vrijedi. Rečenica koju su mnogi čuli, no znate li zapravo koliko je preporuka moćan prodajni alat? Osim što možete doći do novih kupaca, preporuka je i odličan alat za promicanje i jačanje... Read more