Bilješke o sadržaju dostupnima na www.saop.hr i www.minimax.hr

 

Dopuštenje za korištenje dokumenata i materijala na ovim stranicama zaštićeno je s:

(1) autorskim pravima koja su navedena u nastavku i odnose se na sve dokumente i kopije koji su napravljeni ili reproducirani na ovim internet stranicama (“Dokumenti”),
(2) korištenje dokumenata je za informacije, za osobnu uporabu i za nekomercijalne svrhe, dokumenti neće biti instalirani na bilo kojoj mreži i
(3)Dokumenti se neće mijenjati i prilagođavati.

Upotreba u druge svrhe zabranjena je zakonom i SAOP d.o.o. može tužiti bilo kakvu povredu prava.
U obavijesti se navodi da je svaki proizvod, proces ili način opisan u dokumentima i materijalima intelektualno vlasništvo čija su prava rezervirana za SAOP d.o.o. i njegove partnere.

 

Nema jamstva

SAOP d.o.o. ne daje jamstva o adekvatnosti informacija sadržanih u tim dokumentima. Svi dokumenti, informacije i materijali dostupni su bez ikakvog jamstva i bez ugovornih i zakonskih jamstava.

Dokumenti i / ili informacije i materijali mogu sadržavati tehničke nepravilnosti ili pogreške u tisku. Promjene su postupno dodane informacijama; te su promjene dodane na post u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti.

 

Ograničenje odgovornosti

SAOP d.o.o. ni u kom slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, ekonomsku ili posljedičnu štetu koja proizlazi iz korištenja ili neispravne uporabe informacija i materijala u ovoj publikaciji, čak i ako postoji mogućnost takve štete.

 

Veze na web stranice trećih strana

Sve srodne stranice na ovoj stranici nisu pod kontrolom SAOP d.o.o., pa SAOP d.o.o. nije odgovoran za sadržaj povezanih stranica, ni za veze i promjene sadržane na ovim stranicama.

SAOP d.o.očini dostupnima ove stranice i povezivanje s njima samo za prijateljsku upotrebu i ti linkovi ne sadrže odobrenje od strane SAOP d.o.o. ,

 

Autorska prava

Autorska prava (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 SAOP d.o.o. .
Sva prava koja nisu izričito dopuštena su rezervirana.

 

Zaštitni znakovi

Svi ostali zaštitni znakovi, trgovački nazivi ili nazivi tvrtke navedeni ovdje mogu biti zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tih vlasnika.