Isplata potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim COVID-19 - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program

Isplata potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim COVID-19

Zbog pandemije korona virusa mnogi su poduzetnici prisiljeni zaustaviti svoje poslovanje i redovne aktivnosti. Kako bi se očuvala radna mjesta Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) provodi mjere potpora koje bi poduzetnicima trebale pomoći u održavanju poslovanja. Tko sve može zatražiti potporu, uz koje uvjete te koliko iznosi visina subvencije možete saznati u nastavku. 

Zahtjev za dodjelu potpore

Za dobivanje potpore, poslodavac koji ispunjava uvjete mora podnijeti zahtjev na obrascu: Zahtjev za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta Koronavirus (COVID 19).
Također, potrebno je podnijeti svu ostalu propisanu dokumentaciju koja se nalazi na: https://mjera-orm.hzz.hr/potpora-ocuvanje-radnih-mjesta/.

Radi novonastale situacije preporučljivo je zahtjev predati online putem HZZ-ovog portala: https://mjera-orm.hzz.hr/predaja-zahtjeva/ ili e-mailom.

Međutim, to je moguće i direktno nadležnom uredu HZZ-a prema sjedištu poslodavaca. 

Kod podnošenja Zahtjeva, poslodavac mora kratko opisati razloge zbog kojih traži potporu i isto potkrijepiti dokazima te potvrditi potpisanom Izjavom o točnosti podataka i razloga.

Skreće se pozornost na što preciznije podnošenje zahtjeva kako bi se olakšao rad nadležne službe koja je suočena s velikim brojem zahtjeva.

Razlozi za dodjelu potpore

Za dobivanje potpore poslodavac mora imati opravdane razloge, kao što su:

 • pad prometa
 • otkazivanje rezervacija, eventa, kongresa, seminara i sl.
 • otkazivanje ugovornih poslova i narudžbi
 • nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata i sl.
 • nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad

Poslodavac također mora navesti koje je aktivnosti poduzeo u svrhu očuvanja radnih mjesta, a za dodjelu potpore potrebno je ispuniti i dokazati jedan od navedenih razloga pri čemu se napominje da nema kumulacije razloga.

Iznosi potpora i ciljane skupine poslodavaca 

Visina potpore koje će se isplaćivati su:

 • 3.250,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu
 • do 1.625,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u nepunom radnom vremenu
 • srazmjerni dio iznosa od 3.250,00 kuna ili 1.625,00 kuna po radniku za vrijeme koje nisu radili prema odluci Stožera civilne zaštite

Mjera se odnosi na poslodavce iz sljedećih sektora odnosno djelatnosti:

 • pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića
 • prijevoza i skladištenja
 • zdravstvenog turizma
 • radno – intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije – tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaj
 • poslodavce koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne
 • samouprave) i
 • druge poslodavce koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti

Navedena potpora ne odnosi se na vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i slično, uz izuzeće poslodavaca kod kojih je zaposleno do 10 radnika i vlasnika obrta.

Valja zaključno napomenuti da bi HZZ trebao zaprimiti i obraditi zahtjev korisnika u roku od 10 dana od dana zaprimanja cjelokupne dokumentacije te obavijestiti korisnika o odobrenom zahtjevu. Isplate sredstava se očekuju do 15.-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

Pripremila:

Dijana Ivanković, direktorica knjigovodstvenog servisa Medium duo d.o.o.