Kako mora izgledati ispostavljeni račun od 1.1. do 31.12.2023.?

ispostavljeni račun

Uvođenje eura unijelo je brojne promjene u svakodnevicu svakog pojedinca, a posebno poduzetnika i računovođa. Niti samo izdavanje računa više nije što je nekad bilo. Šalu na stranu, veći dio prakse prilikom izdavanja računa ostaje isti, a razlika je u detaljima – prvenstveno valuti. Zato ćemo se baciti na ponavljanje gradiva i provjeriti novitete kako bismo točno znali gdje što stoji te kako bi trebao izgledati ispostavljeni račun od 1.1. do 31.12.2023.

Zakonodavni okvir svakog ispostavljenog računa

Izdavanje računa je zakonska obveza koju propisuje Opći porezni zakon te je dodatno uređena Zakonom o porezu na dodanu vrijednost i Zakonom o porezu na dohodak.

Računi se ispostavljaju najmanje u dva primjerka – jedan se uručuje kupcu, a drugi služi izdavatelju kao isprava za knjiženje u poslovnim knjigama.

Račun je svaka isprava prema kojoj porezni obveznik ili osoba kojoj on naloži zaračunava isporučena dobra i obavljene usluge, bez obzira na to kako se ta isprava naziva u poslovnom prometu. Računom se smatra i svaka isprava ili obavijest koja mijenja prvobitni račun i koja se izričito i nedvojbeno odnosi na njega.

Što se uvođenjem eura promijenilo na računu?

Kako se do kraja 2022. godine iznose iskazivalo u kuni, a samo informativno u euru (uz fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK), tako se od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. iznos pojedinog proizvoda ili usluge na računu iskazuje u eurima, a ukupan iznos potrebno je prikazati u eurima i u kunama uz navedeni fiksni tečaj konverzije (1 EUR = 7,53450 HRK).

Što treba sadržavati ispostavljeni račun?

Osim iznosa u eurima, podsjetimo se što još sve treba sadržavati svaki račun koji izdajemo.

Sadržaj računa propisan je Općim poreznim zakonom, Zakonom o porezu na dodanu vrijednost, Pravilnikom o porezu na dohodak i Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

Svaki račun obvezno sadrži slijedeće elemente:

 • broj i datum izdavanja računa,
 • ime i prezime (naziv), OIB poduzetnika koji je isporučio dobra ili obavio usluge, odnosno adresu prebivališta ili uobičajenog boravišta vlasnika odnosno nositelja zajedničke djelatnosti,
 • naznaku mjesta gdje je isporuka dobara ili usluga obavljena (broj prodajnog mjesta, poslovnog prostora, prodavaonice, naziv radnje, poslovne jedinice i sl.)
 • količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga,
 • ukupni iznos naknade i poreza razvrstanih po poreznoj stopi.

 

(primjer izdanog računa u Minimaxu – nije obveznik PDV-a)

 

Porezni obveznici poreza na dodanu vrijednost, moraju navesti i dodatne elemente računa:

 • PDV identifikacijski broj poreznog obveznika koji je isporučio dobra ili obavio usluge (prodavatelja),
 • ime i prezime (naziv), adresu, OIB ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika kome su isporučena dobra ili obavljene usluge (kupca),
 • datum isporuke dobara ili obavljenih usluga ili datum primitka predujma u računu za predujam, ako se taj datum može odrediti i ako se razlikuje od datuma izdavanja računa,
 • jediničnu cijenu bez PDV-a odnosno iznos naknade za isporučena dobra ili obavljene usluge, razvrstane po stopi PDV-a,
 • popuste ili rabate ako nisu uključeni u jediničnu cijenu,
 • stopu PDV-a,
 • iznos PDV-a razvrstan po stopi PDV-a, osim ako se primjenjuje posebni postupak za koji je u smislu ovoga Zakona taj podatak isključen,
 • zbrojni iznos naknade i PDV-a.

 

(primjer izdanog računa u Minimaxu – obveznik PDV-a)

 

Obveznici fiskalizacije obvezni su na računu navesti i slijedeće elemente:

 • vrijeme izdavanja računa (sat i minuta),
 • oznaku operatera (osobe) na naplatnom uređaju,
 • oznaku načina plaćanja računa – novčanice, kartica, ček, transakcijski račun, ostalo.

Obveznici fiskalizacije izdavanja računa obvezni su osigurati evidentiranje i sljedećih elemenata:

 • jedinstveni identifikator računa i
 • zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije.

Sam broj računa, prema Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom, sastoji se od tri dijela:

 1. numerički dio – numerički broj računa, numerički broj računa kreće od broja 1 do broja n u tijeku godine;
 2. oznake poslovnog prostora i
 3. oznake naplatnog uređaja.
Dodatni elementi računa

Uz podatke koje je obavezno istaknuti na svakom ispostavljenom računu postoje i dodatni elementi računa, kao što su oni koje propisuje Zakon o trgovačkim društvima:

 • tvrtka (ime pod kojim poduzeće djeluje),
 • sjedište,
 • sud na kojemu je upisan u sudski registar i broj pod kojim je to učinjeno,
 • tvrtka i sjedište pravnih osoba kod kojih se vode njegovi računi i brojevi tih računa,
 • iznos temeljnog kapitala društva s naznakom je li u cijelosti uplaćen, a ako nije onda s naznakom koji dio tog  kapitala nije uplaćen,
 • prezimena i najmanje jedno ime članova uprave društva.

Tako ćemo često na ispostavljenim računima vidjeti nekoliko brojeva transakcijskih računa na koji se može izvršiti uplata, što je poželjno kako bi u slučaju poklapanja odabrane banke uplata bila odmah vidljiva, ali podatak kao što je IBAN ne mora biti eksplicitno istaknut na računu, jednostavno može biti uključen u 2D kod.

 

Promjene su kontinuirane, nešto novo dođe, nešto staro se ukine, ali to ne bi trebala biti vaša briga. Uz online računovodstveni program koji je uvijek ažuriran i usklađen sa svim zakonodavnim okvirima, vrijeme trošite na ono što stvarno želite, a izdani računi uvijek izgledaju točno onako kako trebaju.