Kako upravljati konfliktima? - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program

Kako upravljati konfliktima?

S konfliktima se susrećemo kako u privatnom tako i u poslovnom životu. Potpuno slaganje između osoba ne postoji no vrlo je važno definirati uzroke i posljedice konflikata kao i moguće načine rješavanje istog. U tvrtkama konflikt je neizbježan jer se ciljevi, vrijednosti te potrebe grupe i pojedinaca ne poklapaju uvijek. Ne postoji tvrtka u kojoj nema konflikta, štoviše umjerena količina sukoba može biti pokazatelj zdrave organizacije.

Što je konflikt i kako nastaje?

Prema osnovnoj definiciji, konflikt je neslaganje između dva ili više sudionika o određenom problemu ili njegovom rješenju. Konflikt najčešće uključuje osjećaj ljutnje te agresivnost prema osobama suprotnog mišljenja i interesa, a potaknuto je osjećajem napadnosti ili frustracije. Sudionici u konfliktu mogu imati različite ciljeve, namjere, tvrdnje ili interes. U konfliktu svaka strana teži tome da ostvari svoje ciljeve te se često pogrešno smatra da se konflikt može riješiti jedino da jedna strana pobijedi, a druga izgubi. Tijekom socijalnih interakcija (na primjer u poslu) surađujemo, pregovaramo, učimo i pomažemo drugima što ponekad može biti izvor konflikta. Izvori konflikta mogu biti osobni (različitosti oko osobnih i kulturnih vrijednosti), komunikacijski (način komunikacije, različiti pristupi konfliktu) ili organizacijski (nepravedna podjela obveza, neodgovarajuće metode upravljanja).

Kad se dva čovjeka na poslu uvijek slažu, jedan je od njih nepotreban – William Wrigley

Konflikti u tvrtki

Današnje poslovanje odvija se u vrlo složenim i dinamičnim uvjetima u kojima je konflikt svakodnevna pojava. Jedna od najvažnijih aktivnosti menadžmenta je održavati dobre odnose između svih zaposlenika u tvrtki. Konflikte treba pravovremeno uočiti, otkriti njihove utjecaje i moguću situaciju iskoristiti kao prednost. Konflikt je u tvrtki sastavni dio odnosa između zaposlenika, a organizacijski konflikt dio obaveza i zadataka koje menadžer mora riješiti ako želi voditi uspješnu tvrtku.

Uzroci konflikata u tvrtki kriju se u tome što zaposlenici dijele resurse i radne zadatke međusobno, a osim toga svi su različite osobe, s različitim stavovima, željama, namjerama, ciljevima, osobinama i stilovima komunikacije. Konflikt u tvrtku unosi određenu neravnotežu i nemir što može ukazati na to da nešto ne funkcionira kako bi trebalo. Konflikt može ukazati na problem i prije nego što se on razvije pa se tako može spriječiti, a eventualne posljedice istog umanjiti. Način upravljanja konfliktima izravno je povezan s uspješnosti i učinkovitosti tvrtke. Različita mišljenja i stavovi mogu pomoći tvrtki da bude kreativnija, inovativnija, donosi bolje odluke te bolje upravlja resursima.

Zbog čega dolazi do konflikata?

Do konflikta obično dolazi zbog:

Različitog pogleda na stvarnost– svatko ima različito viđenje stvarnosti i vjeruje svom viđenju kojeg smatra jedinim ispravnim te ponekad ne želi pogledati stvari iz neke druge perspektive

Različitih vrijednosti– svatko ima različite vrijednosti i različite stvari do kojih mu je stalo, nešto što je jednoj osobi važno ne znači da je važno i drugoj osobi

Različitih uvjerenja – političkih, religijskih, etičkih, običajnih..

Različite osobine ličnosti – svatko ima različitu osobnost, na primjer osobe koje se nerado prilagođavaju drugima i teško prihvaćaju tuđe mišljenju sklonije su konfliktima

Nedostatka povjerenja – ako nemate povjerenja u neku osobu, veća je vjerojatnost da ćete sumnjati u njezine namjere i iskrenost

Predrasuda – ako o nekoj osobi imate već unaprijed određeno mišljenje (posebice ako je negativno) tada ćete s tom sobom teže voditi objektivni razgovor i samo ćete tražiti povod za konflikt

Do konflikata može doći i zbog neodgovarajućih metoda upravljanja, loše organizacije i loše komunikacije, nepoštivanja propisa, zakona i procedura, loših uvjeta rada, niskih primanja i slično.

Kako spriječiti konflikte?

Način komunikacije – način komunikacije u velikoj mjeri utječe na to hoće li Vaša poruka biti pozitivno ili negativno prihvaćena. U svakom slučaju trebali biste izbjegavati naredbe, prijetnje, procjenjivanje te etiketiranje.

Poštujte pravila razgovora – nemojte govoriti samo Vi, već dopustite i drugima da izraze svoje mišljenje. Kada drugi pričaju pozorno ih slušajte.

Usmjerite se na problem odnosno rješenje, a ne na osobu – važno je da se usmjerite na rješenje problema, a ne na osobu i njezine loše osobine. Usmjeravanjem na osobu stvorit ćete još neugodnije emocije.

Tolerancija – nisu svi ljudi isti, nemaju iste želje, ciljeve ni razmišljanja. Važno je da ste tolerantni prema drugima i prihvaćate različitosti.