Karakteristike uspješnih računovođa - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program

Karakteristike uspješnih računovođa

Svatko tko radi u računovodstvu zna da taj posao nije nimalo lagan. Računovodstvo je danas mnogo više od vođenja knjiga te oduzimanja i zbrajanja brojeva. Posao u računovodstvu zahtijeva izuzetnu predanost, visok stupanj preciznosti, fokusiranost na detalje kao i neprestano učenje.

Nije dovoljna samo financijska pismenost već računovođe trebaju posjedovati i niz drugih karakteristika koje su ključne za rad u njihovoj profesiji. U nastavku smo izdvojili nekoliko karakteristika za koje smatramo da bi uspješan računovođa trebao imati. 

Komunikacija

Komunikacija je važna u svakoj profesiji, pa tako i u računovodstvu. Računovođa surađuje s različitim profilima ljudi, a komunikacija između klijenta i različitih odjela događa se na dnevnoj bazi. Dobar računovođa, osim odličnih komunikacijskih vještina, treba posjedovati i mogućnost jednostavnog pojašnjavanja složenih termina što je posebno važno za osobe koje nisu računovođe niti poznaju računovodstvenu terminologiju i procedure. Računovođa koji je sposoban lako komunicirati i jasno prenijeti svoje ideje, poželjna je karakteristika koju traže i klijenti i poslodavci.

Fleksibilnost

Računovođe koji su u stanju prihvatiti izazove i učinkovito odgovoriti na promjene u radnom okruženju čine vrlo vrijedne članove bilo koje tvrtke. U današnje digitalno vrijeme način poslovanja brzo se mijenja, stoga računovođe moraju biti spremne prilagoditi se promjenama i iskoristiti njene prednosti. Brzo i pravovremeno reagiranje na promjene ključ je uspjeha te doprinosi pružanju kvalitetnije usluge.

Detaljnost

Navedena karakteristika ključna je u svakodnevnim zadacima računovođa, posebice iz razloga što svi brojevi moraju biti točni i odgovarati stvarnom stanju. Uspješnim računovođama usredotočenost na pojedinosti i preciznost dio je svakodnevnice.

Organiziranost

Rad s brojkama, velikim iznosima, različitim klijentima i situacijama, zahtijevaju visoke organizacijske sposobnosti. Dobro organiziran računovođa u bilo kojem trenutku može pristupiti traženim podacima i dokumentima što u konačnici optimizira produktivnost te ostavlja više vremena za važnije zadatke.

Planiranje i prioritizacija

S obzirom na velik obujam posla i zakonske rokove, računovođa mora biti dobro organiziran kako bi odradio sav potreban posao što često zahtijeva i sposobnost multitaskinga.

Odgovornost

Računovodstvena profesija automatski podrazumijeva i odgovornost s obzirom na to da se radi s vrlo osjetljivim podacima i iznosima. Naravno, kao i u svakom radu moguće su pogreške, no cilj je iste smanjiti na minimum te poduzeti sve korake kako se ne bi ponovile.

Pouzdanost

Računovođe se svakodnevno susreću s podacima vrlo osjetljive prirode, stoga je važno da drže do profesionalnosti i tajnosti podataka. Računovođe koji se drže etičkog poslovanja imaju određenu reputaciju što naravno utječe i na sklapanje svih budućih poslova.

Neprestano učenje

Računovođe kontinuirano moraju biti u tijeku s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima, a česte izmjene različitih zakona i propisa zahtijevaju neprestano učenje. Računovođe koje se kontinuirano educiraju, odlaze na različite stručne seminare i prate najnovije trendove u računovodstvu u suštini postaju kvalitetniji pružatelji usluga i pouzdan izvor informacija.

Timski igrač

Računovođe često rade u timovima te se redovno sastaju s klijentima, stoga je važno da razumiju tuđe potrebe, podržavaju svoj tim te posjeduju sposobnost rada s različitim profilima ljudi.

Odnos s klijentima

Biti računovođa ne znači razumjeti samo brojeve već i klijente. Dobar računovođa mora razumjeti klijentove zahtjeve i vrstu poslovanja kako bi ga mogao pravilno usmjeriti i savjetovati.

Inovativnost i kreativnost

Bez obzira na to što se računovodstvo primarno bazira na brojkama i činjenicama ne znači da nema prostora za kreativno razmišljanje. Upravo razmišljanjem izvan okvira te primjenom nekonvencionalnih metoda uspješni računovođe dolaze do svježih ideja. Neke situacije ili problemi klijenata ne mogu se jednostavno riješiti te zahtijevaju posebnu pažnju i određeni stupanj kreativnosti.

Sklonost modernizaciji

Uspješan računovođa uvijek gleda kako će poboljšati i pojednostaviti svoje poslovanje. Upravo primjena najnovijih poslovnih rješenja omogućava računovođi da bude u tijeku s tehnologijom i konkurencijom što u konačnici utječe i na veću kvalitetu usluge te smanjuje manualni rad i broj pogrešaka.