Likvidacija trgovačkog društva - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program

Likvidacija trgovačkog društva

Likvidacija trgovačkog društva nije jednostavan postupak, a okolnosti se dodatno mogu usložnjavati što je poslovni subjekt složeniji. U nastavku na jednostavan i razumljiv način donosimo osnovne pojedinosti o likvidaciji trgovačkog društva te pojašnjenje vezano uz novu mogućnost prestanka društva. 

Što podrazumijeva likvidacija trgovačkog društva? 

Mogućnost likvidacije, kao jedan od načina prestanka postojanja trgovačkog društva propisana je Zakonom o trgovačkim društvima (NN 111/93-40/19). Postoje zakonom propisani razlozi za prestanak društva, ali ga i članovi društva mogu svojom odlukom pokrenuti. Kako bi se likvidacija provela, potrebno je imati na umu širok spektar detalja (npr. naplatu potraživanja, podmirenje obveza, poštivanje računovodstvenog i poreznog postupka provođenja likvidacije i drugo). Stoga vas u nastavku uvodimo u osnove likvidacije, dok detaljno upoznavanje s postupkom likvidacije trgovačkog društva zahtijeva stručno znanje i upoznatost sa širokim spektrom propisa te stručne literature.

Računovodstveni aspekt likvidacije 

Jedan od prvih računovodstvenih koraka zaključivanje je poslovnih knjiga s danom koji prethodi danu upisa postupka likvidacije u sudski registar, slijedom čega je potrebno formirati početne likvidacijske financijske izvještaje trgovačkog društva s danom upisa likvidacije u sudski registar te provesti inventuru.

Na izradu početnih likvidacijskih financijskih izvještaja primjenjuju se propisi o izradi godišnjih financijskih izvještaja jednako kao i za financijske izvještaje za razdoblje prije postupka likvidacije, samo izvještaj ima drukčiju oznaku. S obzirom na to da je vrlo često likvidacija dugotrajan postupak valja skrenuti pozornost da je za vrijeme trajanja likvidacije potrebno FINI podnositi financijske izvještaje za potrebe statistike i javne objave. Prilikom završetka likvidacije potrebno je podnijeti zaključna likvidacijska izvješća.

Porezne i pravne implikacije likvidacije 

Iako je postupak likvidacije naizgled jednostavan, to uopće nije tako. Naime, kada bi se radilo o poslovnom subjektu koji nema obveza niti potraživanja, a niti djelatnika, onda bi se moglo govoriti o jednostavnoj likvidaciji, no ako postoji složenija struktura obveza ili potraživanja te ugovori koji nisu “lako raskidivi” (npr. zaštićene kategorije radnika), valja vrlo oprezno pristupiti samoj odluci o likvidaciji i cijelom nizu efekata.

Novost – skraćeni postupak prestanka društva bez likvidacije 

Posljednjih godinu dana postoji mogućnost skraćenog postupka prestanka društva bez postupka likvidacije. O tome moraju donijeti odluku svi članovi društva. Također, svi članovi društva dužni su dati i izjavu da društvo nema nepodmirenih obveza prema radnicima i bivšim radnicima društva, da društvo nema spornih ni nespornih, dospjelih ni nedospjelih obveza prema drugim vjerovnicima te da se svaki član obvezuje podmiriti, solidarno sa svim ostalim članovima društva, sve preostale obveze društva, pokaže li se naknadno da one postoje.

Međutim ključno je istaknuti da nakon brisanja društva za obveze društva koje je prestalo u skraćenom postupku bez likvidacije odgovaraju članovi društva solidarno cijelom svojom imovinom. Stoga valja dobro provjeriti postoje li zaista obveze društva kako članovi ne bi morali odgovarati svojom imovinom.

Likvidacija – da ili ne 

Likvidacija trgovačkog društva često se čini kao vrlo elegantan način prestanka društva jer iz određenih životnih okolnosti poduzetnici ne žele imati to društvo. Ponekad se ova vrsta postupka pokreće bez dovoljno znanja pa se tek naknadno saznaju pojedinosti o trajanju postupka, troškovima, možebitnim poreznim obvezama i slično. Ponekad rješenje može ležati u promjeni vlasnika društva (ako društvo ima određeni kredibilitet na tržištu pa može naći kupca), a ne nužno prestanak. Stoga je prije odluke o likvidaciji trgovačkog društva vrlo uputno obaviti detaljne konzultacije sa stručnim osobama.

Pripremila:

Dijana Ivanković, direktorica knjigovodstvenog servisa Medium duo d.o.o.