Mikro zajam za obrtna sredstva HAMAG BICRO-a kao pomoć u vrijeme COVID-19 - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program

Mikro zajam za obrtna sredstva HAMAG BICRO-a kao pomoć u vrijeme COVID-19

U izvanrednim okolnostima uzrokovanim epidemijom COVID-19, nastali su brojni poremećaji u gospodarstvu, uslijed čega su gospodarstvenici primorani tražiti načine održavanja likvidnosti. Jedna od mjera pomoći gospodarstvu za održavanje likvidnosti predstavljala je zajam za obrtna sredstva “COVID-19” pri Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (nadalje: HAMAG BICRO). Naime, s obzirom na veliki broj prijavljenih na zajam COVID-19, prijave su 5. svibnja 2020., zaključene. Međutim, na raspolaganju i dalje ostaju neke druge mogućnosti, o čemu više možete saznati u nastavku.

Što je HAMAG BICRO? 

HAMAG BICRO je agencija kojoj je cilj stvoriti stimulativno okruženje u kojem će subjektima malog gospodarstva biti omogućena realizacija kvalitetnih investicijskih projekata, koji će za posljedicu imati porast stope zapošljavanja, konkurentnost u izvozu te razvoj cjelokupnog gospodarstva. Međutim, nisu samo investicijski projekti predmet rada ove agencije, već je obuhvat rada puno širi i odnosi se, između ostalog i na zajmove za obrtna sredstva za rad poslovnih subjekata, o čemu možete saznati u nastavku. 

COVID-19 zajam (prijave su zaključene)

Kako je uvodno rečeno, COVID-19 zajam, dizajniran kao pomoć gospodarstvenicima za vrijeme izvanrednih okolnosti nastalih epidemijom bolesti COVID-19 te je predstavljao odlično rješenje, jer je postupak prijave bio izrazito jednostavan, iznos zajma prilično visok (do 750.000,00 kuna), a kamatna stopa vrlo niska (0,25 %). To je i prepoznato među poduzetnicima pa je rapidno rastao broj prijava, da bi se 5. svibnja 2020. obustavile daljnje mogućnosti prijava. Svi koji su do tada aplicirali, u postupku su čekanja obavijesti o pozitivnoj ili negativnoj ocjeni, odnosno podliježu daljnjoj proceduri. Iako poduzetnici nestrpljivo čekaju ocjenu zahtjeva za zajam, što je razumljivo, valja pozvati na strpljenje jer je pristigao jako veliki broj zahtjeva te je potrebno određeno vrijeme da se isti obrade. Oni koji nisu stigli iskoristiti mogućnost prijave za COVID-19 zajam, imaju mogućnost prijave na neke druge financijske instrumente, primjerice za Mikro zajam za obrtna sredstva do 25.000,00 EUR i kamatnom stopom 0,5-1,0% ili Mikro zajam za ruralni razvoj za obrtna sredstva s iznosom do 25.000 EUR i kamatom od 0,5 %.

Mikro zajam za obrtna sredstva 

Mikro zajmovi za obrtna sredstva HAMAG BICRO-a, namijenjeni su mikro i malim subjektima malog gospodarstva, a isti se financiraju iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. U okviru ovog financijskog instrumenta HAMAG-BICRO, mikro i malim subjektima malog gospodarstva izravno odobrava mikro zajmove za obrtna sredstva.
Namjena zajma je financiranje troškova pripreme proizvodnje, sirovina i materijala, ostalih proizvodnih troškova, troškova zaposlenih, novog zapošljavanja, zakupa poslovnog prostora, režijskih troškova te općih troškova.
Iako je prema gore navedenom jasna namjena zajma, poduzetnici mogu biti u daljnjoj dvojbi što se smije financirati, a što ne pa izričito navodimo što se NE SMIJE financirati.

Dakle, ovaj zajam nije namijenjen za:

 • financiranje PDV-a
 • refinanciranje postojećih obveza
 • podmirenje obveza prema financijskim institucijama
 • refundiranje ranije plaćenih obveza
 • plaćanje obveza starijih od tri mjeseca od zaprimanja Zahtjeva za zajam
 • pribavljanje vrijednosnih papira
 • davanje zajmova kupcima ili drugim pravnim i fizičkim osobama
 • ulaganja koja služe u osobne svrhe
 • posredovanje u trgovini s inozemstvom

Vezano uz prihvatljivosti djelatnosti, valja istaknuti koje su izrijekom navedene kao neprihvatljive djelatnosti. To su:

 • trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama (benzinske postaje)
 • djelatnost Taxi službe i djelatnost Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije (rent-a car)
 • djelatnost cestovnog prijevoza tereta sukladno članku 3. stavku 2. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013.
  trgovačke djelatnosti
 • djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog sadržaja
 • djelatnosti novinskih agencija kao i uslužnih djelatnosti agencija za oglašavanje i odnosa s javnošću
 • djelatnosti jednog ili više ograničenih sektora sukladno Prilogu 3. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 964/2014 od 11.rujna 2014.
  poljoprivredne i ribarske djelatnosti te ostale djelatnosti i aktivnosti isključene važećim propisima o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18.prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore)
Važni uvjeti ESIF mikro zajma za obrtna sredstva

Jedna od najvažnijih informacija poduzetnicima vezano uz uvjete zajmova su svota zajma, kamatna stopa, korištenje zajma, mogućnost počeka te ukupno trajanje otplate, stoga to valja proanalizirati.
Najniža svota zajma iznosi 1.000,00 EUR, a najviša 25.000,00 EUR, prema srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva. Raspon kamatnih stopa 0,5% – 1,0% utvrđuje se prema mjestu ulaganja. Kamatne stope definirane su mjestom ulaganja odnosno jedinicom područne (regionalne) samouprave sukladno odredbi članka 34. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17 i 118/18) i svim naknadnim izmjenama i dopunama.
Korištenje mikro zajmova za obrtna sredstva u pravilu traje do 3 mjeseca od dana potpisivanja Ugovora o zajmu, a korisnici su dužni zajam koristiti namjenski u skladu s odredbama ovog financijskog instrumenta. Rok otplate je od jedne do tri godine uključujući poček, s tim da je poček moguć do 12 mjeseci, ako je otplata dulja od dvije godine.

Preporučeni postupak prijave na ESIF mikro zajam za obrtna sredstva

Uslijed nastanka COVID-19 izvanrednih okolnosti, preporuka je da se postupak prijave na ESIF mikro zajam obavlja elektronski. Na raspolaganju ostaje mogućnost putem aplikacije https://prijave.hamagbicro.hr/ ili putem maila na zajam@hamagbicro.hr .

ESIF mikro zajam za obrtna sredstva predstavlja vrlo atraktivnu vrstu zajma za dio poduzetnika. Napominje se da su na raspolaganju i mogućnosti ESIF mikro zajma za obrtna sredstva za ruralni razvoj subjektima malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru, a opis ovog financijskog instrumenta ostaje izvan dosega ovog rada. Svakako, valja napomenuti da zajmovi za obrtna sredstva s niskom kamatnom stopom predstavljaju iznimno veliku pomoć poduzetnicima i u redovnim i u izvanrednim okolnostima uzrokovanim epidemijom bolesti COVID-19.

Pripremila:

Dijana Ivanković, direktorica knjigovodstvenog servisa Medium duo d.o.o.