Nova pravila o potporama za samozapošljavanje u 2020. godini - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program

Nova pravila o potporama za samozapošljavanje u 2020. godini

Potpora za samozapošljavanje jest bespovratna potpora koja se dodjeljuje nezaposlenim osobama za podmirenje početnih troškova poslovanja. Ova potpora bila je dostupna i prošlih godina, no u odnosu na prošle, ove se godine iznos potpore povećao, ali su se i neka pravila postrožila. Što nam točno donose nova pravila o samozapošljavanju možete saznati u nastavku. 

Koje je uvjete potrebno zadovoljiti kako biste ostvarili poticaje za samozapošljavanje?

Za dodjelu potpore za samozapošljavanje, osoba mora biti nezaposlena, prijavljena u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (nadalje: HZZ) te obaviti sve potrebne aktivnosti u nadležnom područnom uredu HZZ-a (individualno savjetovanje sa savjetnikom HZZ-a i pohađanje radionice za samozapošljavanje).
Valja naglasiti i da za dodjelu potpore za samozapošljavanje, nezaposlena osoba mora HZZ-u podnijeti zahtjev s propisanom dokumentacijom koja uključuje poslovni plan kao bitan element iz kojeg je vidljivo da je poslovna ideja održiva na tržištu.
Preporučeni sadržaj poslovnog plana samozapošljavanja za potrebe ishođenja potpore za samozapošljavanje moguće je pronaći na ovoj poveznici. Preporuka je da poslovni plan bude što kvalitetnije i detaljnije napravljen. Potrebno je popuniti i Troškovnik koji je dopuna poslovnom planu samozapošljavanja i u kojem treba prikazati planirane troškove za početak poslovanja prema popisu prihvatljivih troškova u 2020. godini. 

U kojim se slučajevima ne može odobriti potpora za samozapošljavanje? 

Potpora za samozapošljavanje u 2020. ne može se odobriti u sljedećim slučajevima:

 • za preuzimanje postojećeg poslovnog subjekta ako je osoba prethodno bila zaposlena u istom, prijavila se u evidenciju nezaposlenih te podnijela zahtjev za tu potporu
 • ako je poslovni subjekt podnositelja zahtjeva zatvoren ili je podnositelj zahtjeva prestao biti vlasnik istog unazad 12 mjeseci od datuma podnošenja zahtjeva
 • ako je osoba prije prijave u evidenciju nezaposlenih imala sporazumni prekid ugovora o radu, a nakon toga dva kraća radna odnosa koja zajedno traju kraće od 3 mjeseca čime je ostvarila pravo na novčanu naknadu
 • ako je osobi prethodni radni odnos završio osobno uvjetovanim otkazom, a traži potporu za samozapošljavanje u istoj ili sličnoj djelatnosti
 • ako osoba namjerava obavljati djelatnost iznajmljivanja nekretnina, pokretnina ili predmeta koju fizičke osobe, sukladno propisima, mogu obavljati bez registracije djelatnosti

Pružanje integrirane usluge u kojoj iznajmljivanje predmeta čini samo jedan dio djelatnosti može se smatrati poduzetničkom aktivnošću za koju se može odobriti potpora za samozapošljavanje. Međutim, samo davanje predmeta u zakup nije prihvatljiva djelatnost za financiranje iz Potpore.

Nadalje, prema objavi HZZ-a mjeru za 2020. mogu koristiti osobe koje su imale registriran poslovni subjekt prije više od 12 mjeseci isključivo u slučaju da su podmirile sve obveze (doprinosi, porezi, prirezi) na ime prethodnih poslovnih aktivnosti. Iako, u praksi se do sada više puta pokazalo da takve osobe ipak nisu mogle ostvariti pravo na potporu za samozapošljavanje, a razlog tome je više puta naveden da su „prednost“ imale osobe koje nisu do sada imale poslovni subjekt pa ostaje za vidjeti kakva će zapravo biti praksa u 2020.

Ostvarivanje potpora u slučaju preuzimanja postojećeg poslovnog subjekta te udruživanja u pravne subjekte

Potpora za samozapošljavanje za preuzimanje već postojećeg poslovnog subjekta može se odobriti isključivo u stopostotnom udjelu, a u slučaju preuzimanja poslovnog subjekta od člana obitelji, potpora za samozapošljavanje može se odobriti samo u slučaju umirovljenja dotadašnjeg vlasnika.

Potpora za samozapošljavanje može se odobriti i za udruživanje u pravne subjekte pri čemu se razlikuje moguć broj sufinanciranih osoba ovisno o vrsti subjekta:

 • u obrtima i slobodnim djelatnostima potporu mogu ostvariti najviše 2 osobe – suvlasnika
 • u trgovačkim društvima najviše 4 osobe – suvlasnika
 • u zadrugama najviše 5 osoba – suvlasnika

Više korisnika sredstava čiji udjeli u vlasništvu zajedno moraju činiti većinski udio u odnosu na druge osnivače.

Visina potpore za samozapošljavanje 

Visina potpore za samozapošljavanje određuje se prema području u kojem osoba ima prebivalište i otvara poslovni subjekt. Uvjet je da je najmanje 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva osoba imala prebivalište na tom području (osim za indeks razvijenosti VII i VIII gdje se ne primjenjuje navedeni uvjet).
Prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 132/17), a prema stupnju razvijenosti, potpore za samozapošljavanje dijele se u tri skupine.

 • za 1. skupinu (za općine i gradove indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine) moguće je dobiti do 100.000,00 kuna
 • za 2. skupinu (za općine i gradove indeksa razvijenosti od V. do VI. skupine) moguće je dobiti do 85.000,00 kuna
 • za 3. skupinu (za općine i gradove indeksa razvijenosti od VII. do VIII. skupine) moguće je dobiti do 75.000,00 kuna

U slučaju istovremenog korištenja mjere osposobljavanja na radnom mjestu iznos se povećava za najviše 10.000,00 kuna.
Naravno, naglašava se da se za udruživanja u poslovne subjekte svota povećava, a popis iznosa moguće je naći na ovoj poveznici.

Pripremila: Dijana Ivanković, direktorica knjigovodstvenog  servisa Medium duo d.o.o.