Blog: Koje su novosti kod zajmova za ruralni razvoj

Novosti kod zajma za ruralni razvoj

Novosti kod zajma za ruralni razvoj

Financijski instrumenti „Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj“ namijenjeni su subjektima malog gospodarstva te su sufinancirani iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Riječ je o financijskom instrumentu u okviru kojeg Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), subjektima malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru izravno odobrava zajmove, sukladno uvjetima Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. i Sporazuma o financiranju između Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i HAMAG-BICRO-a, a za definirane mjere/podmjere/tipove operacija.

U novom članku pronađite više informacija o novostima u okviru zajmova za ruralni razvoj.

Novosti vezane uz zajam za ruralni razvoj

Najbitniju novost predstavlja, prije svega, reaktivacija programa Mali zajam za ruralni razvoj.

Dakle, ponovno postoji mogućnost prijave na program Mali (investicijski) zajam za ruralni razvoj, stoga svi koji su planirali aplicirati na program te realizirati svoje investicije sada to mogu i učiniti.

Naime, 19. siječnja 2021., mogućnost prijave na navedeni program bila je obustavljena, što znači da zahtjev nije bilo moguće podnijeti gotovo osam mjeseci.

Međutim, 21. rujna 2021. reaktivirano je zaprimanje novih zahtjeva, ali ovog puta s povećanom najvišom svotom zajma, koja sada iznosi 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti (što predstavlja još jednu značajnu novost).

Valja skrenuti pažnju, iako je ovo hvalevrijedan program koji je financirao razne uspješne projekte, odnosno investicije, nerijetko je predstavljao premali iznos financiranja.

Upravo zato, moglo bi se reći da povećanje iznosa na maksimalno financiranje u svoti do 100.000,00 eura (u kunskoj protuvrijednosti) predstavlja pravu mjeru financiranja, barem što se tiče mikro subjekata.

Važne pojedinosti programa

 Važno je napomenuti da dokumentacija za podnošenje zahtjeva nije opsežna, a cijeli popis dokumentacije moguće je pronaći na mrežnoj stranici HAMAG BICRO-a.

Što se tiče uvjeta financiranja, kamatna stopa iznosi od 0,1 – 0,25% (ovisno o razvijenosti JLS), što je gotovo beskamatno.

Instrument osiguranja u pravilu je zadužnica, a ovisno o procjeni rizika mogu biti zatraženi i neki drugi instrumenti osiguranja.

Rok otplate može sezati do 10 godina, uključujući poček koji može biti do 12 mjeseci ako je rok otplate minimalno 2 godine.

Rok odobravanja zajma za ruralni razvoj

Rok odobravanja zajma vrlo je važna informacija za podnositelje zahtjeva.

Vremenski okvir odobrenja u praksi ne postoji, a vrijeme do povratne informacije, bilo u vidu pozitivne ili negativne ocjene ili zahtjeva za dopunom dokumentacije, ovisi o broju predmeta pred HAMAG BICRO-om, složenosti projekta za koji se traži financiranje i druge možebitne specifičnosti samog projekta.

Zahvaljući financijskim sredstvima Fonda za ruralni razvoj, brojni OPG-ovci unaprijedili su svoju ponudu i proizvodne pogone. Više o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima pročitajte na našim blogovima:

  1. Što su to obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG)?
  2. Koje poslovne evidencije treba voditi OPG?2
  3. Što je samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG)?

Pripremila:

Dijana Ivanković, direktorica knjigovodstvenog servisa Medium duo d.o.o.