Obračun plaće za koju je ostvarena potpora za očuvanje radnih mjesta - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program

Obračun plaće za koju je ostvarena potpora za očuvanje radnih mjesta

Poremećaji u gospodarstvu uzrokovani pandemijom COVID-19 značajno su utjecali na rad brojnih poslovnih subjekata pa je Vlada Republike Hrvatske donijela niz mjera kojima se poduzetnicima nastoji pomoći u održavanju dodatne likvidnosti i očuvanju radnih mjesta. Jedna od tih mjera je i isplata potpore za očuvanje radnih mjesta koju provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje (nadalje: HZZ) i Središnje državno tijelo za sport. S obzirom na to da u praksi može doći do dvojbe na koji se način obračunava takva plaća, u nastavku smo pripremili kratko pojašnjenje. 

Potpora za očuvanje radnih mjesta 

O potporama za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (u nastavku teksta: Potpora) bilo je posljednjih dana puno riječi u medijskom prostoru Republike Hrvatske, međutim u ovom blogu podsjećamo na neke važne praktične informacije.

Potpore se isplaćuju u iznosu do 3.250,00 kuna za ožujak 2020., te do 4.000,00 kuna za travanj i svibanj 2020. Pritom oni poduzetnici koji su predali zahtjev za ožujak ne moraju za travanj, odnosno svibanj predati novi zahtjev, ali moraju predati dokaz o isplati plaća za prethodni mjesec. Dokaz se dostavlja putem web aplikacije, klikom na gumb Dokaz (za mjesec za koji se predaje dokaz) vidljiv uz zahtjev za koji dokaz predajete. Nadalje, može se reći da su se osobe koje obračunavaju plaće u okolnostima COVID-19, našle u novoj situaciji pa se valja kratko osvrnuti na novosti vezano uz obračun plaće za osobe za koje je dobivena Potpora.

Obveza javnih davanja za neto sufinanciranje plaće iz potpore 

Sukladno članku 71. Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (NN 45/19, 35/20, 43/20 i 50/20), porezni obveznik koji je ostvario mjeru Potpore, bit će oslobođen obveze plaćanja doprinosa za iznos isplaćene sufinancirane neto plaće po osnovi Potpore. Pod doprinosima smatra se obračunata obveza doprinosa za obvezna osiguranja iskazana u Obrascu JOPPD najviše do iznosa sufinancirane neto plaće na temelju iskazane isplate plaće ili na temelju iskazanih doprinosa prema propisanoj osnovici.

Oslobođenje od plaćanja doprinosa provodit će Porezna uprava po službenoj dužnosti na temelju podataka razmijenjenih s HZZ-om i Središnjim državnim uredom za šport iz dokaza o isplaćenoj plaći stjecatelja potpore i podataka iskaznih u Obrascu JOPPD podnijetom Poreznoj upravi. Oslobođenje od plaćanja doprinosa iskazivat će se umanjenjem obveze na porezno-knjigovodstvenoj kartici poreznog obveznika. Ako se temeljem naknadne razmjene podataka s HZZ-om i Središnjim državnim uredom za šport o stjecateljima potpore utvrdi drugačije stanje, odobreno oslobođenje od obveze plaćanja doprinosa poništit će se u visini neosnovano stečenog oslobođenja.

Iznimno, obračunata obveza doprinosa može se utvrditi na temelju poreznog rješenja, ako je takav način utvrđivanja obveze doprinosa propisan posebnim poreznim propisom. 

Obračun plaće za radnike za koje je dodijeljena potpora 

Vezano uz obračun plaće za radnike za koje je dodijeljena Potpora, valja reći da se tehnika izrada plaće nije mijenjala niti se mijenjalo radno zakonodavstvo, što znači da neovisno o utjecaju COVID-19, radnik ima pravo na ugovoreni iznos plaće. Međutim, promjena je u tome što su neki poslodavci dobili Potporu, a uz to nemaju obvezu javnih davanja za neto-sufinanciranu plaću.
Prema tome, poslodavac obračunava plaću kao u redovnom postupku, a nakon obračuna plaće mora poslati JOPPD obrazac kao i do sada sa svim zaduženjima kao u redovnom postupku, a Porezna uprava će po službenoj dužnosti obaviti “storno” obveze na porezno-knjigovodstvenoj kartici.

U slučaju da radnik ima plaću ugovorenu u iznosu višem iznosa Potpore (3.250,00 odnosno 4.000,00) dužan je platiti razliku svote doprinosa na razliku do ugovorenog iznosa plaće za koju nije ostvario oslobođenje odnosno nije predao Zahtjev za odgodu plaćanja uslijed posebnih okolnosti (u nastavku teksta: Zahtjev). Dakle, o toj je okolnosti potrebno voditi računa.
Stoga je za možebitno nastalu razliku obveze doprinosa uputno podnijeti Zahtjev i to prije predaje JOPPD obrasca za navedeno zaduženje doprinosa.

Valja napomenuti i to da se obveza oslobođenja od doprinosa na iznos neto sufinancirane svote Potpore pod propisanim uvjetima odnosi i na samostalne osiguranike, članove uprave odnosno izvršne direktore koji su po toj osnovi ostvarili potpore za očuvanje radnog mjesta.

Pripremila:

Dijana Ivanković, direktorica knjigovodstvenog servisa Medium duo d.o.o.