Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a za vrijeme trajanja pandemije virusa COVID-19 - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program

Odgoda plaćanja dospjele obveze PDV-a za vrijeme trajanja pandemije virusa COVID-19

Još jedna zakonska promjena koja je posljedica epidemije koronavirusa COVID-19 odnosi se na obračun i utvrđivanje odgođene obveze PDV-a za vrijeme trajanja posebnih okolnosti. Ova promjena, osim što je izazvala glavobolje računovođama, također je zadala probleme i tvrtkama ERP rješenja koje u vrlo kratkom roku trebaju prilagoditi programska rješenja na način da automatiziraju proces obračuna prema novim pravilima.
U nastavku donosimo glavne odgovore na pitanja o promjenama u PDV-u, a koje su proizašle izmjenama Općeg poreznog zakona i Pravilnika o provedbi općeg poreznog zakona (dalje: Pravilnik).

Što se propisuje Pravilnikom, a vezano je za PDV?

Pravilnik propisuje nekoliko bitnih činjenica a to su:

  1. Način utvrđivanja dospjele obveze PDV-a te odgodu plaćanja PDV-a za porezne obveznike kojima je omogućeno utvrđivanje obveze PDV-a prema naplaćenim naknadama. Neki od glavnih uvjeta da bi porezni obveznik primjenio utvrđivanje PDV-a prema naplaćenim naknadama u posebnim okolnostima su da obveznik utvrđuje PDV prema izdanim računima i da na dan podnošenja zahtjeva nema dospjeli nenaplaćeni porezni dug 200 kn i više.
  2. Primjena obračunskog načela iskazivanja obveze PDV-a kod uvoza dobara iz trećih zemalja. Ovo načelo primjenjuje se za uvoz koji je obavljen u periodu od 09.04. do 20.06.2020. godine. To znači da porezni obveznici ne moraju stvarno uplatiti PDV po uvozu na račun Državnog proračuna kao do sada, već samo iskazuju u PDV obrascu obvezu i pretporez pri uvozu.
  3. Oslobođenje od plaćanja PDV-a kod donacija za isporuke dobara i usluga potrebnih za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19.
  4. Oslobođenje od plaćanja carine i PDV-a na uvoz dobara potrebnih za borbu protiv pandemije bolesti COVID-19 koje proizlazi iz Odluke Komisije EU 2020/491, a koje vrijedi za uvoz dobara u razdoblju od 30.01. do 31.07.2020. godine (državne organizacije, državna i javna tijela, i sl.)

 

 

Na koja razdoblja oporezivanja i obrasce PDV-a se odnosi odgoda plaćanja PDV-a prema „novim pravilima“?
Prema Pravilniku dospjelom obvezom PDV-a smatra se obveza koja dospijeva u periodu od 20.03. do 20.06.2020. godine za sada (postoji mogućnost produljenja roka odgode na još tri mjeseca ako posebne okolnosti potraju duže). Iz navedenog proizlazi da se to odnosi na sljedeće obrasce PDV-a i razdoblja oporezivanja:

PDV obrazac / razdoblje oporezivanja Rok predaje obrasca PDV Dospijeće plaćanja PDV-a Odgoda plaćanja PDV-a
01-03/2020 (kvartalni obveznik) 20.04.2020. 30.04.2020. 31.07.2020.
03/2020 20.04.2020. 30.04.2020. 31.07.2020.
04/2020 20.05.2020. 31.05.2020. 31.08.2020.

 

Kako se utvrđuje obveza PDV-a prema naplaćenim naknadama – „nova pravila“?

Kako bi se odgodilo plaćanje utvrđene obveze PDV-a koja proizlazi iz izdanih računa porezni obveznik treba prvo dokazati iznos dospjele obveze PDV-a. Dospjelu obvezu PDV-a dokazuje temeljem izdanih računa koji su naplaćeni i ulaznih računa koji nisu plaćeni (tzv. kriterij naplaćenih naknada).
To nadalje znači da se odgađa samo dospjela obveza PDV-a koja proizlazi iz razlike utvrđene prema uobičajenom kriteriju izdanih računa i onih koji su u tom razdoblju naplaćeni/plaćeni. Na obrascu PDV-a porezni će obveznik i dalje iskazati obvezu prema redovnom obračunu (tzv. izdanih računa), ali i iznos obveze PDV-a koju će odgoditi za plaćanje na rok od tri mjeseca.
U nastavku ćemo na jednostavnom primjeru pojasniti ovakvo mjesečno utvrđivanje odgođene obveze PDV-a:

PDV po izlaznim/ulaznim računima
(izdani računi, redovan obračun)
Naplaćeni iznos PDV-a po izlaznim/ulaznim računima
Izlazni računi  –   1.000,00 kuna Izlazni računi  –  700,00 kuna
Ulazni računi  – 500,00 kuna Ulazni računi  – 400,00 kuna
Obveza PDV-a za platiti da
nema odgode plaćanja                      500,00 kuna
Obveza PDV-a za platiti
do 30.XX.20.  300,00 kuna
  Odgođena obveza PDV-a za platiti nakon 3 mjeseca (500,00 kuna – 300,00 kuna)  200,00 kuna

 

Važno je napomenuti da se obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama naravno ne primjenjuje na isporuke dobara unutar EU, stjecanje dobara unutar EU, usluge iz članka 17. st. 1 Zakona o PDV-u, građevinske usluge i sl.

Prilagodba programskih rješenja na nova pravila za obračun i plaćanje PDV-a

Navedena nova pravila za obračun i plaćanje PDV-a na određeni način zahtijevaju i prilagodbu računovodstvenih programskih rješenja kako bi se u što većoj mjeri automatizirao i olakšao cijeli proces. Upravo je Minimax program omogućio svojim korisnicima, odnosno obveznicima koji odluče primjenjivati načelo odgođene porezne obveze, da kreiraju izvještaj pomoću kojeg je moguće napraviti izvoz računa koji bi ulazili u obračun PDV-a po naplaćenoj realizaciji.

Pripremila: Iva Grković, direktorica tvrtke INBiro RiR d.o.o.