Kako ostvariti poticaje za samozapošljavanje? - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program

Kako ostvariti poticaje za samozapošljavanje?

Svatko tko je pokrenuo vlastiti posao ili ga tek pokreće zna kako je svaki početak težak. Nedostatak financijskih sredstava, ali i mnoštvo papirologije glavna su prepreka ka ostvarivanju poduzetničke ideje. Pri tom izazovu poduzetnicima uvelike mogu pomoći poticaji za samozapošljavanje i tako im olakšati prve poduzetničke korake. Osim financijske potpore, prijavljeni mogu sudjelovati u raznim radionicama i individualnim savjetovanjima.

U nastavku pročitajte tko sve može ostvariti poticaje za samozapošljavanje, koje uvjete je potrebno zadovoljiti, na što je potrebno pripaziti kako bi poslovni plan bio pozitivno ocijenjen te druge korisne savjete.

Tko može koristiti poticaje za samozapošljavanje?

Poticaje za samozapošljavanje može koristiti svaka nezaposlena osoba koja je prijavljena u evidenciji Zavoda, nezaposlena osoba koja odluči pokrenuti vlastiti posao udruživanjem te poslovni subjekt koji je već ostvario potporu za samozapošljavanje čije su ugovorne obveze istekle, te je dokazao da je ispunio sve obveze prema Zavodu, a ako planira proširenje poslovanja (vrijedi za Potpore za samozapošljavanje za proširenje poslovanja).

Koliko iznose poticaji za samozapošljavanje?

a) do 55.000,00 kn, odnosno do 70.000,00 kn u slučaju da se ista kombinira sa stručnim osposobljavanjem za rad
• za otvaranje obrta ili slobodne profesije (do 2 osobe) do 110.000,00 kn
• za udruživanje u trgovačka društva (do 4 osobe) do 220.000,00 kn
• za udruživanje u zadruge (za 5 osoba) do 275.000,00 kn

b) do 70.000,00 kn (odnosno do 85.000,00 kn ako se veći iznos potpore kombinira sa stručnim osposobljavanjem za rad ili osposobljavanjem na radnom mjestu) za registraciju poslovnih subjekata iz sljedećih djelatnosti:

 • rudarstvo i vađenje (NKD 2007., područje B, odjeljci 05-09)
 • prerađivačka industrija (NKD 2007., područje C, odjeljci 10 – 33)
 • gospodarenje otpadom i sanacija okoliša (NKD 2007., područje E, odjeljci 36-39)
 • građevinarstvo (NKD 2007., područje F, odjeljak 42 i pododjeljci: 41.20, 43.11, 43.12, i 43.13 i 43.99)
 • prijevoz putnika (NKD 2007., područje H, pododjeljci 49.3, 50.1, 50.3 i 51.1)

Veći iznos potpore (do 70.000,00 kn) dodjeljuje se za navedene djelatnosti isključivo u slučaju kada se više od 50% iznosa potpore ulaže u nabavku strojeva, alata i osnovne opreme za rad, odnosno vozila za djelatnost prijevoza putnika. Veći iznos potpore iznimno se može odobriti i za druge djelatnosti ako je iz poslovnog plana razvidno da se poslovanje ne može obavljati bez opreme koja iznosi više od 50% iznosa potpore.

Koje uvjete je potrebno zadovoljiti kako biste ostvarili poticaje za samozapošljavanje?

Kako biste ostvarili poticaje za samozapošljavanje morate:

 • biti nezaposlena osoba prijavljena u evidenciji Zavoda bez obzira koliko dugo se vodite u evidenciji
 • izraditi poslovni plan iz kojeg je vidljivo da je poslovna ideja isplativa
 • proći aktivnosti savjetovanja za samozapošljavanje sa savjetnikom u nadležnom regionalnom(područnom uredu)
 • izraditi troškovnik u kojem je vidljivo da su troškovi usmjereni na otvaranje i rad poslovnog subjekta

Troškovi koji se navode u troškovniku usmjereni su na otvaranje i rad poslovnog subjekta, a odnose se na registraciju poslovnog subjekta i sredstva povezana s obavljanjem djelatnosti, na primjer nabavu opreme, zakup poslovnog prostora, obaveznih doprinosa za prvih 11 mjeseci.

 

Koji troškovi se priznaju?
 • kupnja strojeva, tehnike, alata i opreme za obavljanje djelatnosti
 • kupnja odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad
 • kupnja ili zakup licenciranih IT programa
 • zakup poslovnog prostora za najviše 11 mjeseci poslovanja (prostor ne može biti zakupljen od roditelja i drugih članova obitelji)
 • troškovi za knjigovodstvene usluge za najviše 11 mjeseci poslovanja
 • doprinosi za vlasnika– samozaposlenu osobu za najviše 11 mjeseci poslovanja
 • doprinosi za novozaposlene radnike za 11 mjeseci (prihvatljivo samo za potpore za proširenje poslovanja)
 • edukacije koje su vezane uz djelatnost, a koje su provedene i plaćene do propisanog roka za dostavu dokumentacije o namjenskom utrošku sredstava
 • troškovi registracije poslovnog subjekta – javnobilježnički troškovi, pristojbe, naknade
 • upisnine u odgovarajuće registre koji su preduvjet za obavljanje djelatnosti
 • marketinške aktivnosti i oglašavanje (izrada i održavanje web stranice, zakup domene, web hosting, tisak materijala za oglašavanje, izrada reklamnih ploča i natpisa, internet oglašavanje,
 • izrada logotipa, brendiranje) – najviše 20 % od iznosa potpore
 • kupnja, odnosno izrada po narudžbi uredskog namještaja i materijala za izradu specifičnih dijelova interijera poslovnog prostora po mjeri (pultovi, ugostiteljski i inventar u prodavaonicama)
 • troškovi atesta i procjene opasnosti
 • kupnja zaštitne i radne odjeće i opreme
 • kupnja licencija neophodnih za obavljanje djelatnosti (uključujući licencije za software)
 • kupnja franšize
 • PDV koji nije povrativ prema nacionalnim propisima o PDV-u
 • usluge koje su neophodne za korištenje kupljene opreme (npr. instalacija, montiranje, sklapanje i sl).

Poticaje nije moguće koristiti za nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta poduzetnicima koji obavljaju cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu. No, poticaje je moguće odobriti za djelatnost cestovnog prijevoza robe, ali ne i za kupnju teretnih motornih vozila.
Popis neprihvatljivih troškova dostupan je na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Što je sve potrebno da poslovni plan (zahtjev) bude pozitivno ocijenjen?

Svaki poslovni plan odnosno zahtjev za samozapošljavanje boduje se po unaprijed utvrđenim elementima od kojih svaki nosi određeni broj bodova. Kako bi poslovni plan bio pozitivno ocijenjen potrebno je ostvariti 16 od ukupno 26 bodova. Boduju su sljedeći elementi:

Radno iskustvo u djelatnosti iz poslovnog plana

Obrazovanje ili dodatne edukacije u djelatnosti iz poslovnog plana

Prethodno poduzetničko iskustvo – prednost se daje osobama koje se po prvi put samozapošljavaju

Suradnja sa Zavodom – ova ocjena se u najširem smislu odnosi na dosadašnju komunikaciju nezaposlene osobe s predstavnicima Zavoda kao i sudjelovanju na individualnim savjetovanjima i grupnim radionicama.

Popunjenost poslovnog plana – Poslovni plan predstavlja dokument na temelju kojeg se potpora odobrava. Stoga se u ocjeni zahtjeva uzima u obzir iscrpnost i razumljivost poslovnog plana

Priložene ponude/predračuni uz troškovnik – za kupovinu strojeva, opreme, tehnike, edukacije i sl. poželjno je uz zahtjev priložiti ponude/predračune

Priložena pisma namjere ili predugovori (izjave) o budućoj poslovnoj suradnji – podnositelji zahtjeva koji su uz poslovni plan priložili dokumente kojima dokazuju unaprijed dogovorene poslove i/ili neki drugi oblik buduće poslovne suradnje, bit će i dodatno bodovani

Povezani poslovni subjekti – u slučajevima gdje se prilikom savjetovanja ili ocjene zahtjeva (kroz formalne dokumente, registre i sl.) nedvojbeno utvrdi postojanje poslovnog subjekta na istoj adresi s istom djelatnošću, kao i u poslovnom planu, povezanog s podnositeljem/com zahtjeva, dodijelit će se negativni bodovi. Ako se utvrdi da je poslovni subjekt donedavno poslovao na istoj adresi (otprilike unazad 6 mjeseci), a ne radi se o preuzimanju istog, također će se dodijeliti negativni bodovi)

Procjena prihoda i troškova – jedan od pokazatelja uspješnosti projekta je i procjena buduće neto dobiti ili dohotka koja čini razliku troškova i prihoda poslovanja umanjenih za porez

Dodatne prednosti s obzirom na lokalno tržište – dodatni bodovi se mogu dati onim zahtjevima koji imaju elemente “održivosti”, “inovativnosti” i “konkurentnosti” s obzirom na tržište na kojem bi se djelatnost obavljala

Korisni savjeti

Predlažemo da istražite sve dostupne materijale te prikupite sve potrebne informacije od nadležnih institucija, a kao jedan od izvora informacija i savjeta svakako preporučujemo Plavi ured. Plavi ured služi kao jedinstveno mjesto podrške svima kojima tek kreću u poslovni svijet, a osim korisnih informacija, nude i mogućnost besplatnih edukacija i radionica za poduzetnike.

Dodatnu potporu i savjete u okviru ženskog poduzetništva možete ostvariti i putem Virtualnog ženskog poduzetničkog centra., a kao još jedan izvor informacija, ali i kanal za razmjenu iskustva predlažemo grupe na društvenim mrežama poput Facebooka.