Outsourcing u poslovanju - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program

Outsourcing u poslovanju

Cilj svakog poduzeća je optimizirati svoje poslovanje i povećati konkurentnost. Za postizanje tog cilja koriste se različite poslovne strategije, a jedna od njih je i outsourcing. Outsourcing omogućava poduzeću da se posveti svojoj osnovnoj djelatnosti, a sve ostalo prepusti vanjskim suradnicima. Primjena outsourcinga sve više raste te gotovo da nema područja u kojem se ne primjenjuje, od informacijskih tehnologija, ljudskih resursa, telekomunikacijskih usluga, financijskih usluga, računovodstva, logistike i drugo.

U nastavku pročitajte što outsourcing predstavlja, koje vrste outsourcinga postoje te koje prednosti, a koje nedostatke poduzeće ostvaruje njegovom primjenom.

Što je outsourcing?


Outsourcing predstavlja izmještanje odnosno izdvajanje određene poslovne funkcije ili aktivnosti i ugovaranje usluga vanjskih suradnika za obavljanje tih funkcija ili aktivnosti. Primjenom outsourcinga kao poslovne strategije poduzeće se više može koncentrirati na svoje zaposlenike i osnovnu djelatnost (core business). Fokusiranjem na ključne aktivnosti, poduzeće se orijentira na važna područja poslovanja poput poboljšanja uvjeta rada, fleksibilnosti, bolje praćenje rada i slično, dok sporedne aktivnosti preuzimaju vanjski suradnici.

Primarni cilj takve poslovne strategije jest smanjenje troškova poslovanja i povećanje profita. Pretpostavka je da bi vanjski suradnici trebali brže, efikasnije, jeftinije i kvalitetnije obavljati izdvojenu poslovnu funkciju ili aktivnost. Najčešći razlozi zašto se sve veći broj poduzeća odlučuje za outsourcing jesu smanjenje troškova, nedostatak kvalitetnog i stručnog kadra, povećanje konkurentnosti, fokusiranje na osnovnu djelatnost, brža realizacija projekata i podjela rizika.

Prije nego li se poduzeće odluči na outsourcing trebalo bi provesti detaljnu analizu i evaluaciju svih razloga njegove primjene te mogućih rizika. Neka od pitanja koja si trebamo postaviti:

Koji cilj želimo postići outsourcingom?
Koje funkcije ili procese želimo prepustiti outsourcingu?
Hoće li nam outsourcing pomoći pri fokusu na osnovnu djelatnost?
Hoće li nam se smanjiti troškovi?
Hoće li nam outsourcing omogućiti fleksibilnost?

Ako se poduzeće odluči na outsourcing tada s vanjskim suradnikom sklapa ugovor u kojem definira sve uvjete, prava i obveze. Ugovorom je važno obuhvatiti pitanje povrata izdvojenih poslovnih funkcija ili aktivnosti natrag pod okrilje poduzeća, ali i pitanje intelektualnog vlasništva.

Vrste outsourcinga


Ovisno o značenju, obuhvatu i trajanju, outsourcing se može podijeliti u tri skupine: strateški, taktički i ciljani outsourcing.

Strateški outsourcing podrazumijeva prepuštanje svih funkcija i procesa tržištu uz zadržavanje nadzora i kontrole.

Za razliku od strateškog outsourcinga, taktički outsourcing podrazumijeva prepuštanje samo određenog dijela poslovnog procesa.

Ciljani outsourcing ujedno je i najčešći oblik outsourcinga te se odnosi se na obavljanje određenog dijela posla.

Prednosti outsourcinga
 • poboljšanje efikasnosti i fleksibilnosti
 • smanjenje troškova (upravljanja, opreme, za edukaciju djelatnika)
 • fokusiranje na osnovnu djelatnost (core business)
 • kvalitetnije upravljanje
 • pristup najnovijim tehnologijama bez kapitalnih investicija
 • bolji koeficijent povrata uloženih sredstva
 • fleksibilnost radne snage i pristup kvalificiranim radnicima i stručnjacima
 • brži odgovor na promjenu na tržištu, brža prilagodba novim propisima, zakonima i tehnologijama
 • pristup novim tržištima i poslovnim prilikama putem kanala vanjskog suradnika
 • povećanje vrijednosti proizvoda i usluga
 • povećanje kredibiliteta i imidža povezivanjem s vrhunskim stručnjacima
 • podjela rizika
Nedostaci outsourcinga
 • gubitak kontrole nad donošenjem odluka u područjima koje su dane u outsourcing
 • odljev znanja iz tvrtke
 • sporije rješavanje problema
 • duži je proces dogovaranja i pregovaranja
 • upitna kvaliteta vanjskih suradnika
 • mogućnost skrivenih troškova (ako nešto nije pokriveno ugovorom)
 • promjena u procedurama i procesima
 • sigurnost podataka izvan poduzeća