Pobijedimo nedisciplinu plaćanja zajedno! - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program

Pobijedimo nedisciplinu plaćanja zajedno!

Svaki poduzetnik se sigurno susreo s kašnjenjem u plaćanju tj. situacijom da im kupac ne poštuje rokove dospijeća računa. Podaci govore da skoro 22 posto izdanih računa u Hrvatskoj nije plaćeno na vrijeme.

To nas ipak svrstava među uspješnije u našem okruženju jer u prosjeku, kompanije u istočnoj Europi 26 posto svojih računa plaćaju sa zakašnjenjem.

To je pokazalo istraživanje kompanije EOS Group, u kojoj su ustanovili da je u prosjeku do roka dospijeća u Europi plaćeno 77 % računa, u Hrvatskoj 78 %.

Ohrabruje pozitivan trend u disciplini plaćanja u Hrvatskoj. Tako je prošle godine 29 posto svih računa u našoj državi plaćeno sa zakašnjenjem, 7 posto više nego ove godine, dok je u mnogim europskim zemljama taj postotak viši nego u 2015. godini.

Postotak zakašnjelih plaćanja u Europi
  2014 2015 2016
Europa 25% 22% 23%
Njemačka 18% 17% 17%
Mađarska 27% 23% 26%
Hrvatska 29% 29% 22%

 

Izvor podataka: EOS Group, European Payment Practices 2016

Rok dospijeća je ove godine u prosjeku 36 dana, prošle godine bio je 42 dana. Tako je u B2C sektoru rok kraći dva dana u odnosu na prošlu godinu i iznosi 26 dana, a u B2B sektoru taj rok se smanjio za šest dana i iznosi 42 dana. Isti prosjek za B2B sektor vrijedi i u istočnoj Europi, dok je u B2C sektoru taj rok 30 dana (4 dana duže nego u Hrvatskoj). Od izdavanja fakture do naplate u Hrvatskoj prosječno prođe 58 dana.

Poduzeća u prosjeku čekaju do 3 tjedna (22 dana) na uplate nakon isteka roka plaćanja – zakašnjele uplate najbrže stižu u sektoru trgovine (16 dana), a podjednako se čeka u sektorima industrije (27 dana) i usluga (28 dana). Usporede li se ovi rezultati s onima od prethodne godine, period čekanja uplate nakon isteka roka plaćanja osjetno se smanjio. U sektoru trgovine prošle godine na naplatu se čekalo čak 77 dana duže, u sektoru industrije 21 dan, a u sektoru usluga 27 dana duže.

Premda su trendovi ohrabrujući, posljedice kašnjenja s plaćanjem mogu biti velike. Veoma često, manja poduzeća koja se još uvijek probijaju na tržištu, zbog nediscipline plaćanja imaju teškoće s likvidnošću jer nemaju velikih financijskih rezervi. Svaki dan im je važan i svaki u roku plaćen račun ima izuzetno važan utjecaj na novčani tok poduzeća.

Rizik je dakle veliki. Što mogu poduzetnici sami učiniti da im računi budu što prije plaćeni?

Što prije izdajte račun. Što prije ispostavite račun, prije ćete primiti plaćanje. Račune ispostavljajte čim je usluga izvršena ili roba isporučena. Važno je da optimizirate proces izdavanja računa već u samom početku, tako da bude najučinkovitiji.

Uspostavite odnos s poduzećima kojima ispostavljate račune. To će činiti značajnu razliku u uspostavljanju korektnih poslovnih odnosa, posebice ako ste se povezali s osobama u računovodstvu.

Redovito vodite evidencije. Redovno bilježite vrijeme provedeno na raznim projektima. Ažurno zapisujte što i koliko materijala ćete upotrijebiti za projekte koje izvodite za druga poduzeća. Pobrinite se da je sav materijal i s tim povezani rad napisan na računu ili priložen kao dodatak. Redovito zapisivanje svih tih podataka uštedjeti će vam vrijeme kasnije, kad ćete pripremati račun.

Redefinirajte uvjete plaćanja. Razmislite o skraćenju vremena za plaćanje računa, s čime ćete svoje stranke ohrabriti da plaćanje izvrše ranije nego inače.

Olakšajte im postupak plaćanja. Što je jednostavniji postupak, veća je vjerojatnost da će kupci prije platiti. Stranki možete račun poslati preko e-pošte umjesto preko klasične pošte. Razmislite i o izdavanju e-računa. Vaš kupac ih možda može primiti direktno u svoj poslovni program te iz njega automatski potvrditi plaćanje i poslati platni nalog.

Ako poduzetnik pravovremeno primi plaćanje za svoju prodanu robu ili obavljene usluge, može i pravovremeno poravnati svoje obaveze prema dobavljačima a time se pozitivni proces u plaćanju računa nastavlja.

Izvor statističkih podataka: EOS Group, European Payment Practices 2016