Porezni tretman isplate naknade troškova za rad od kuće

Epidemiološka situacija uzrokovana koronavirusom značajno je utjecala na organizaciju rada. Velik broj poslodavaca, u djelatnostima gdje je to moguće, odobravao je radnicima rad od kuće. No, u tom slučaju se javljaju određene implikacije. Naime, prilikom rada od kuće radniku mogu nastati povećani troškovi, primjerice povećani troškovi grijanja, struje i slično, ali i možebitni troškovi vezani uz potrošni materijal, korištenje vlastite opreme i slično. Uobičajeno je da se takvi troškovi nuliraju dodatnom isplatom kojoj je cilj namiriti te povećane troškove. Što je zakonski propisano i kako se takve isplate porezno tretiraju, možete saznati u nastavku. 

Zakon o radu i naknada troškova 

Zakonom o radu, u članku 17. propisano je da se primicima u svezi s nesamostalnim radom na izdvojenom mjestu rada (na primjer rad od kuće) smatraju naknada troškova u svezi s uporabom vlastitih strojeva, alata i druge opreme radnika te naknada drugih troškova radniku vezanih uz obavljanje poslova. Međutim, prilikom isplate naknade troškova po toj osnovi nerijetko se javlja nedoumica o poreznom tretmanu. 

Porezni tretman isplate 

Člankom 9. st. 1. toč. 9. Zakona o porezu na dohodak (nadalje: Zakon) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz članka 21. Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, do propisanih iznosa te primitke bivših radnika i nasljednika bivših radnika po osnovi naknada, potpora i nagrada koje isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, a koje su dospjele na isplatu za vrijeme trajanja radnog odnosa ili je pravo na isplatu nastalo za vrijeme trajanja radnog odnosa do propisanih iznosa.

Člankom 7. st. 2. toč. 32. Pravilnika o porezu na dohodak (nadalje: Pravilnik) propisano je da se u skladu s odredbom članka 9. st. 1. toč. 9. Zakona, oporezivim primitkom po osnovi nesamostalnog rada ne smatra novčana nagrada za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) u svoti do 5.000,00 kuna godišnje.
U ovom smislu naknada troškova ne smatra se novčanom nagradom niti drugim oblikom dodatnog nagrađivanja radnika, nego se nadoknađuju troškovi koji su radniku nastali zbog rada od kuće.

Oporezivanje isplate naknade troškova za rad na izdvojenom mjestu rada

Isplata po osnovi nadoknade troškova radniku u svezi s radom na izdvojenom mjestu rada je oporeziva. Na Savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (e-savjetovanju) o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, ova je tema bila istaknuta, pri čemu je Ministarstvo financija naglasilo da bi se propisivanjem neoporezive paušalne naknade za troškove koji nastanu uporabom vlastite opreme radnika uveo još jedan u nizu neoporezivih primitaka, a dodatno proširenje neoporezivih primitaka nije moguće u postavljenim limitima financijskog okvira.

Pripremila:

Dijana Ivanković, direktorica knjigovodstvenog servisa Medium duo d.o.o.