Potpore za samozapošljavanje u 2021. godini

Oduvijek ste željeli pokrenuti vlastiti posao? Ako ste se sada odlučili za realizaciju ideje, tada Vam pritom mogu pomoći potpore za samozapošljavanje i tako olakšati prve poduzetničke korake. Mjere aktivne politike zapošljavanja donosi Vlada Republike Hrvatske, a provodi ih Hrvatski zavod za zapošljavanje (nadalje: HZZ) s ciljem financijske podrške nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti vlastiti posao. Za dodjelu potpore osoba mora biti nezaposlena, prijavljena u evidenciju HZZ-a te ispuniti druge propisane uvjete. Također, navedena osoba mora HZZ-u podnijeti zahtjev s propisanom dokumentacijom i to elektroničkim putem. U nastavku saznajte novosti vezano uz dodjelu potpora u 2021. godini, koje je uvjete potrebno zadovoljiti te koji su načini korištenja sredstava i podnošenja zahtjeva. 

Novosti u 2021. godini 

Jedna od vrlo važnih novosti u smislu dodjele potpora u 2021. godini koje provodi HZZ da je se ista dodjeljuje primjenom fiksnog i varijabilnog dijela. Uz to, prihvatljive djelatnosti podijeljene su u četiri skupine te se svote dodjeljuju ovisno o djelatnostima u rasponu od 55.000,00 do 130.000,00 kuna. Valja posebno napomenuti da se zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju najkasnije do 31. listopada 2021. godine odnosno do iskorištenja sredstava.

Primjena fiksnog i varijabilnog dijela potpore

Fiksni iznos potpore unaprijed je određen za troškove registracije poslovnog subjekta, troškove rada jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (primjerice, trošak knjigovodstva, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi i troškovi sitnog inventara, troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja i slično).
Fiksni iznos potpore dodjeljuje se u visini 40.000 kn za registraciju obrta s paušalnim oporezivanjem odnosno u visini 55.000 kn za registraciju svih ostalih vrsta poslovnih subjekata, bez potrebe pravdanja navedenih iznosa u Troškovniku.

Varijabilni iznosi potpore razlikuju se ovisno o djelatnostima za koje se dodjeljuje potpora, a prihvatljivi troškovi mogu se razvrstati u sljedeće kategorije:

  • strojevi, tehnika, alati i oprema neophodnih za obavljanje djelatnosti te koji traju, odnosno koriste se u vremenu dužem od jedne godine
  • odgovarajuća informatička oprema potrebna za rad
  • licencirani IT programi (kupnja ili zakup)
  • edukacije koje su vezane uz djelatnost, a koje su provedene i plaćene do propisanog roka za dostavu dokumentacije o namjenskom utrošku sredstava (najviše 30 % od iznosa potpore)
  • određena prijevozna sredstva
  • sirovine i potrošni materijal potreban za obavljanje djelatnosti (samo za prerađivačku industriju)
  • franšize
  • usluge koje su neophodne za korištenje kupljene opreme
    (Prihvatljiv trošak je i PDV iskazan na računima, a koji nije povrativ prema propisima o PDV-u!)
Predaja zahtjeva u 2021. godini

U 2021. godini, zahtjev za samozapošljavanje predaje se elektronički (putem web-stranice https://mjere.hr/).
Pritom, fizičke osobe koje namjeravaju predati zahtjev za samozapošljavanje, trebaju koristiti sustav e-Građani. Kada je riječ o obveznoj dokumentaciji valja znati da je potrebno elektronički popuniti i predati poslovni plan i troškovnik te tipizirane izjave (sve je dostupno elektronički).
Od priloga, između ostalog, podnositelj obvezno mora priložiti potvrdu o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika, koju izdaje Financijska agencija (koja ne smije biti starija od 7 dana na dan predaje zahtjeva).
Osobe koje su prije imale poslovni subjekt moraju dostaviti potvrdu o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa koja ne smije biti starija od 30 dana na dan podnošenja zahtjeva ili Izvadak iz registra trgovačkog suda (za trgovačka društva). Osobe koje, pak, preuzimaju postojeći poslovni subjekt moraju dostaviti potvrdu o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa koja ne smije biti starija od 30 dana na dan podnošenja zahtjeva.

Pripremila:

Dijana Ivanković, direktorica knjigovodstvenog servisa Medium duo d.o.o.