Prag ulaska ili izlaska iz sustava PDV-a za 2021. godinu - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program

Prag ulaska ili izlaska iz sustava PDV-a za 2021. godinu

Prag za ulazak, odnosno izlazak iz sustava poreza na dodanu vrijednost (nadalje: PDV) okolnost je o kojoj mora voditi računa svaki mali porezni obveznik koji ima obvezu ili interes ući u sustav PDV-a, odnosno porezni obveznik koji ima interes izaći iz istog. Stoga u nastavku donosimo kratki podsjetnik za ulazak, odnosno izlazak iz sustava PDV-a u 2021. godini. 

Prag za ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost

Definicija malog poreznog obveznika (dakle onog koji nije u sustavu PDV-a), odnosno prag za ulazak u sustav PDV-a, propisani su člankom 90. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13 – 121/19, nadalje: Zakon). Mali porezni obveznik pravna je osoba sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, odnosno fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, čija vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini nije bila veća od 300.000,00 kuna (bez PDV-a).
Dakle, mali porezni obveznik onaj je koji nije u sustavu PDV-a, tj. onaj koji je ostvario isporuke manje od 300.000,00 kuna tijekom kalendarske godine.
Takav porezni obveznik oslobođen je plaćanja PDV-a na isporuke dobara ili usluga i nema pravo iskazivati PDV na izdanim računima niti ima pravo na odbitak pretporeza.

Prag ulaska ili izlaska iz sustava PDV-a po sili zakona

Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost (NN 79/13 – 1/20, nadalje: Pravilnik), tj. člankom 186. stavkom 1., propisano je da se porezni obveznik iz odredbe članka 6. st. 1. Zakona koji ima sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu, i u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini obavio je isporuke dobara i usluga iznad propisanog iznosa iz odredbe članka 90. st. 1. Zakona, upisuje u registar obveznika PDV-a od 1. siječnja tekuće godine, odnosno od 1. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je obavio isporuke dobara i usluga iznad propisanog iznosa iz članka 90. st. 1. Zakona.

Iz navedenog je vidljivo da se prag prometa za obvezan ulazak u sustav PDV-a nije mijenjao te i dalje iznosi 300.000,00 kuna (bez PDV-a). No potrebno je skrenuti pozornost na važnu činjenicu da se prag prometa ne primjenjuje samo od početka godine tj. od 1. siječnja 2021., već se porezni obveznik mora upisati u registar obveznika PDV-a prvog dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem su obavljene isporuke dobara i usluga iznad svote od 300.000,00 kuna.

Praktičan primjer

Poduzetnik je tijekom listopada 2020. prešao prag isporuka od 300.000,00 kuna, odnosno isporuke na dan 30. listopada ukupno iznose 327.445,00 kuna, a na dan 20. listopada iznosile su 283.226 kuna. Na dan 30. listopada 2020., porezni je obveznik dakle ispostavio račun u svoti 44.219,00 kuna i time prešao prag, odnosno došao do prometa 327.445,00 kuna. Postavlja se pitanje kada taj mali porezni obveznik mora ući u sustav PDV-a?
Prema navedenom primjeru, taj porezni obveznik mora se upisati u registar obveznika PDV-a od 1. studenoga 2020. i to po sili zakona.

O činjenici da je obavio isporuke u iznosu većem od 300.000,00 kuna i time postao obvezan upisati se u registar obveznika PDV-a, porezni obveznik obavještava nadležnu ispostavu Porezne uprave prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu podnošenjem Zahtjeva za registriranje za potrebe PDV-a radi upisa u registar obveznika PDV-a najkasnije do 15. siječnja tekuće godine, odnosno do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je obavio isporuke u iznosu većem od 300.000,00 kuna.
Isporuke koje ne ulaze u navedeni prag propisane su člankom 90. stavkom 5. Zakona.

Dobrovoljni ulazak u sustav PDV-a

Ulazak u sustav PDV-a ne mora nužno biti po sili Zakona, već može biti i dobrovoljan, odnosno na vlastiti zahtjev. Naime, poduzetnik koji donese takvu odluku može ući u sustav PDV-a i ako ne ostvari prag prometa od 300.000,00 kuna. Navedeno je propisano člankom 90. stavak 3. Zakona, ali takva odluka poreznog obveznika obvezuje sljedeće tri godine na primjenu redovitog postupka oporezivanja PDV-om.

Izlazak iz sustava PDV-a

Za izlazak iz sustava PDV-a, kao i kod ulaska u sustav PDV, prag je isti. To znači da se primjenjuje svota prometa kao temeljni kriterij (300.000,00 kuna bez PDV-a), a pritom je važno je li porezni obveznik ušao u sustav PDV-a dobrovoljno ili po sili zakona jer, ako je u sustav PDV-a ušao dobrovoljno prema već navedenom članku 90. stavak 3. Zakona, ne može iz sustava PDV-a izaći tri kalendarske godine.

Pripremila:

Dijana Ivanković, direktorica knjigovodstvenog servisa Medium duo d.o.o.