Predaja obrasca ZPP-DOH za 2020. godinu radi ostvarenja poreznih prava

Vrijeme je godišnjih poreznih prijava, a većina građana istu ne mora podnijeti jer Porezna uprava to radi automatski. No građani koji imaju obavezu ili žele podnijeti zahtjev za priznavanje prava u posebnom postupku isto mogu učiniti najkasnije do 1. ožujka 2021. godine. Prijava se može podnijeti elektroničkim putem, putem sustava ePorezna na obrascu ZPP-DOH.
U nastavku saznajte tko je obvezan predati godišnju poreznu prijavu, u kojim slučajevima i u kojem roku.

Tko je obvezan predati godišnju poreznu prijavu za 2020. godinu?

Člankom 48. Zakona o porezu na dohodak (nadalje: Zakon) propisano je da godišnju poreznu prijavu mora podnijeti porezni obveznik:

  • ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti iz članka 29. Zakona i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti prema člancima 30. – 35. Zakona i/ili
  • rezident za dohodak od nesamostalnog rada koji, prema posebnom zakonu, ostvari kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi
  • ako je Porezna uprava zatražila da naknadno plati porez na dohodak

Ostali porezni obveznici, odnosno građani ne moraju podnositi godišnju prijavu poreza na dohodak jer Porezna uprava po službenoj dužnosti provodi poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak (osim u slučajevima iz čl. 52. Zakona).

U kojem slučaju i roku se podnosi obrazac ZPP-DOH? 

Kada porezni obveznici koji nisu u obvezi predati godišnju poreznu prijavu, a žele iskoristiti prava propisana Zakonom i raspolažu nekim podacima koji su od važnosti za umanjenje dohotka (na primjer, uvećanje osobnog odbitka za uzdržavanje članova obitelji koji nisu tijekom poreznog razdoblja bili uneseni u poreznu karticu i slično), mogu podnijeti obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku odnosno obrazac ZPP DOH).

Rok za podnošenje obrasca ZPP DOH kraj je veljače tekuće godine za prethodnu godinu (čl. 53. Zakona). Međutim, 28. veljače 2021. pada u nedjelju pa je ove godine rok za podnošenje obrasca ZPP DOH 1. ožujka 2021. godine

Obrazac ZPP-DOH može se podnijeti elektronički, putem sustava ePorezna, odnosno nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu.

Preporuka je predaja obrasca ZPP-DOH putem sustava ePorezne zbog jednostavnosti te epidemiološke situacije uzrokovane virusom COVID-19.

Moraju li mladi do 25 odnosno 30 godina podnositi kakvu prijavu radi ostvarenja prava na povrat poreza?

Za ostvarenje propisanog umanjenja, odnosno u konačnici ostvarenje prava na povrat poreza na dohodak, ne treba podnositi Poreznoj upravi nikakav poseban zahtjev. 

Pripremila:

Dijana Ivanković, direktorica knjigovodstvenog servisa Medium duo d.o.o.