Prijava podataka u sustav fiskalizacije o privremenom zatvaranju poslovnica ili promjeni radnog vremena - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program

Prijava podataka u sustav fiskalizacije o privremenom zatvaranju poslovnica ili promjeni radnog vremena

Epidemija COVID-19 znatno utječe na poslovanje većeg dijela poduzetnika, a za neke je to značilo privremenu obustavu rada u poslovnicama ili promjenu radnog vremena. Iako je ovo izazovno vrijeme za većinu poduzetnika, i dalje je potrebno poštivati propise koji su na snazi. Jedan od tih propisa je i Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom kojim je propisana dostava podataka u sustav fiskalizacije o radnom vremenu te možebitnoj promjeni radnog vremena. Stoga u nastavku donosimo informacije na koji način Poreznoj upravi prijaviti podatak  o promjeni radnog vremena ili podatak o privremenom zatvaranju poslovnica.

Prijava podataka u sustav fiskalizacije 

Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom propisano je da su obveznici fiskalizacije dužni u sustav fiskalizacije dostavljati podatke o svim poslovnim prostorima u kojima se obavlja djelatnost pa, između ostalog, i o radnom vremenu.

Ako je obveznik fiskalizacije u situaciji da uslijed epidemije koronavirusa mora promijeniti radno vrijeme ili privremeno obustaviti rad u poslovnicama o tome je dužan dostaviti podatke Poreznoj upravi.

Podaci se dostavljaju elektroničkim putem elektroničkog servisa Porezne uprave ePorezna ili iznimno podnošenjem obrasca nadležnoj ispostavi Porezne uprave, što je bilo pravilo prije nastupa promijenjenih okolnosti.

S obzirom na sadašnje objektivno otežane okolnosti dostave podataka o promjeni radnog vremena ili obustave rada poslovnica, moguće je da obveznici fiskalizacije podatke dostave s određenim vremenskim odmakom.

U tom slučaju, potrebno je pri dostavi podataka u predviđenom polju “Napomena” napisati od kada se ta promjena stvarno primjenjuje.

Pripremila:

Dijana Ivanković, direktorica knjigovodstvenog servisa Medium duo d.o.o.