Produljenje rokova za predaju poreznih i financijskih izvještaja za 2019. godinu - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program

Produljenje rokova za predaju poreznih i financijskih izvještaja za 2019. godinu

Trenutno stanje uzrokovano epidemijom koronavirusa COVID-19 uveliko je otežalo normalan rad kako računovodstvenim agencijama tako i samim računovođama i financijašima. Donošenje mjera od strane Vlade za pomoć gospodarstvu i za očuvanje radnih mjesta, dovelo je do toga da su računovođe iz dana u dan pratilili novosti, promjene i o tome izvještavali svoje klijente. Izrada financijskih izvještaja u tom trenutku pala je u drugi plan te se od strane javnosti i strukovnih udruga tražila odgoda predaje financijskih izvještaja za 2019. godinu. U nastavku donosimo informacije o novim rokovima predaje financijskih i poreznih izvješća za 2019. godinu, a koje su stupile na snagu 9. travnja 2020. godine izmjenama Pravilnika o  provedbi Općeg poreznog zakona i Pravilnika o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima.

Rokovi za podnošenje prijave poreza na dobit

Prijavu poreza na dobit za 2019. godinu (obrazac PD ili obrazac PD-NN) poduzetnici predaju najkasnije do 30. lipnja 2020. godine na Poreznu Upravu. Navedeni rok se odnosi i na sva druga izvješća koja se podnose uz prijavu poreza na dobit kao i na ona čije podnošenje je propisano najkasnije sa podnošenjem prijave poreza na dobit (npr. PD-IPO, PD-DOP, PD-KID, TZ, OKFŠ, OPZ-STAT-1, PT i sl.).

Obveze javnih davanja koja se utvrđuju na temelju prijave poreza na dobit i popratnih izvještaja iznimno za 2019. godinu  dospijevaju do 31. srpnja 2020. godine. To bi konkretno značilo da poduzetnici razliku obveze poreza na dobit za 2019. godinu trebaju platiti do 31. srpnja 2020. godine, a ne kao inače u roku podnošenja prijave poreza na dobit.

Napominjemo, da se ova odgoda ne primjenjuje na poduzetnike kojima porezno razdoblje nije izjednačeno s kalendarskom godinom (statusne promjene, otvaranje stečaja, prestanak poslovanja i sl.).

Rokovi za podnošenje financijskih izvještaja

Pravilnikom o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima propisani su novi rokovi predaje godišnji financijskih izvještaja na FINU, a koje radi lakšeg snalaženja donosimo u tablici u nastavku:

 

Vrsta izvještaja

 

Rok
GFI za statističke i druge potrebe (bilanca, račun dobiti i gubitka i dodatni podaci) 30. lipnja  2020.
Izjava o neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu (podnosi poduzetnik koji tijekom 2019. nije imao poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obvezama)
GFI za javnu objavu u roku od 8 mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine(znači ako je poslovna godina kalendarska rok je 31. kolovoza 2020.)
Godišnje izvješće (srednji i veliki) za javnu objavu
Revizorsko izvješće (ako postoji obveza) za javnu objavu
Odluka o utvrđivanju GFI-a za javnu objavu
Odluka o raspodjeli dobitka ili pokriću gubitka za javnu objavu
Konsolidirana GFI i konsolidirano godišnje izvješće zajedno s revizijskim izvješćem za javnu objavu u roku od 10 mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine (znači ako je poslovna godina kalendarska rok je 31. listopada 2020.)

 

Još jedna bitna novost je da je naknada, koju je FINA do sada zaračunavala za uslugu javne objave ukinuta.

Pripremila: Iva Grković, direktorica tvrtke INBiro RiR d.o.o.