Rad od kuće uz primjenu cloud tehnologije - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program

Rad od kuće uz primjenu cloud tehnologije

Pandemija korona virusa (COVID-19) ušla je sve pore našeg društva pa tako i u poslovanje. Tvrtke diljem svijeta poduzimaju različite mjere kako bi zaštitile zdravlje svojih zaposlenika i više nego ikad potiču rad na daljinu odnosno mogućnost da zaposlenici svoje radne zadatke obavljaju od kuće. Upravo je mogućnost takvog načina rada dovela do povećane potražnje za tehnologijom i alatima koji omogućavaju neometano obavljanje redovnih aktivnosti bez obzira na to gdje se nalazili i potrebe za fizičkom prisutnošću.

U nastavku saznajte kako se pripremiti za rad od kuće te koje nam sve prednosti nudi cloud tehnologija u svakodnevnom radu, ali i poslovanju.

Kako se pripremiti za rad od kuće?

Uvođenje rada od kuće puno je lakše kad tvrtka većinu procesa već ima digitalizirano te teži takvom načinu poslovanja. Naravno, osim alata koji omogućavaju i podržavaju mogućnost rada na daljinu, potrebno je definirati i određene smjernice kako bi cijeli proces bio što učinkovitiji i uspješniji te kako bi svi zaposlenici razumjeli što se od njih traži i očekuje.

Odgovarajuća tehnologija i alati – podrazumijeva osnovna sredstva za rad, poput računala, e-maila, komunikacijskih alata te pristup internim mrežama i dokumentima koji su zaposlenicima potrebni za rad.

Komunikacija – s obzirom na to da u slučaju rada od kuće nema fizičkog kontakta između zaposlenika i klijenata, važno je osigurati komunikacijske alate poput Skypea, Microsoft Teamsa, Slacka i drugih koji olakšavaju svakodnevnu komunikaciju i razmjenu informacija. Udaljeni rad može utjecati na timski duh te se zaposlenici ponekad mogu osjećati izolirano, stoga je važno redovno održavanje kontakata putem dostupnih alata.

Jasna očekivanja – važno je postaviti jasne ciljeve i očekivanja. Rad od kuće sa sobom donosi određene izazove te neke dosadašnje prakse poput mikro vodstva nisu primjenjive. U takvoj situaciji svaki zaposlenik mora imati mogućnost jasno komunicirati svoj napredak i uspjeh.

Povjerenje u zaposlenike – povjerenje u zaposlenike jedan je od ključnih elemenata u slučaju rada od kuće i ne može se definirati nikakvim dokumentom, odlukom ili pravilnikom. Kako bi poslovanje neometano funkcioniralo, poslodavci moraju imati povjerenje u svoje zaposlenike da će obaviti svoje radne zadatke čak i kad nisu fizički prisutni u uredu.

Koje prednosti nudi cloud tehnologija u radu i poslovanju?

Zadnjih nekoliko godina uloga tehnologije na radnom se mjestu drastično promijenila. Upravo je cloud tehnologija promijenila način poslovanja mnogih tvrtki, pružajući tako veću fleksibilnost, skalabilnost i dostupnost podataka. Razvoj cloud tehnologije najviše je promijenio način na koji tvrtke pristupaju podacima, arhiviraju ih i organiziraju. Glavna je prednost centralizacija podataka i dostupnost istima s bilo koje lokacije uz uvjet postojanja internetske veze.

Trenutne izvanredne okolnosti na neki su način primorale mnoge tvrtke da u kratkom roku reorganiziraju svoje poslovanje i prihvate blagodati moderne tehnologije i sve što im ona omogućava. Današnji moderni alati za poslovanje i komunikaciju omogućavaju zaposlenicima, ali i njihovim klijentima, obavljanje radnih zadatka na istoj razini kao što bi to radili i iz ureda.

 

Primjena cloud tehnologije u računovodstvu – online računovodstvo

Online računovodstvena programska rješenja poput Minimaxa omogućavaju neometani rad bez obzira na lokaciju korisnika, bez potrebe za ažuriranjem i održavanjem. Korisnici programu pristupaju sa svojim korisničkim imenom i lozinkom te dodatnom razinom zaštite ukoliko isto odaberu. Nema instalacije, ne postoji VPN veza niti je potrebno konfigurirati udaljenu radnu površinu.

Za vrijeme ovih izvanrednih okolnosti mnogi računovodstveni servisi također rade od kuće, a za neke od njih to predstavlja pravi izazov posebice ako koriste računovodstvene programe koji su instalirani lokalno na računalu. Osim za računovođe, to predstavlja izazov i za IT podršku koja mora biti na raspolaganju za nove instalacije, održavanje i ažuriranje programa. Upravo je tu glavna prednost online računovodstvenog programa jer nije vezan za određeno računalo, podacima se može pristupiti bilo kada i bilo gdje, a sva ažuriranja vrše se automatski bez potrebe za intervencijom korisnika ili IT podrške. Uzevši u obzir trenutnu situaciju i način rada, ključna prednost leži u tome što se računovodstveni servis putem programa može povezati sa svojim klijentom i razmjenjivati dokumentaciju bez potrebe za fizičkim kontaktom.

Uz primjenu online računovodstvenog programa te drugih modernih tehnologija stvara se koncept „virtualnog“ računovodstvenog servisa koji je dostupan klijentu bilo kada i bilo gdje. Time se znatno štedi vrijeme i povećava efikasnost, ostavljajući tako i jednoj i drugoj strani više vremena za obavljanje primarnih zadataka ili nuđenje dodatnih usluga.