Rokovi predaje financijskih izvještaja za 2020. godinu - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program

Rokovi predaje financijskih izvještaja za 2020. godinu

Pojava posebnih okolnosti odnosno epidemije COVID-19, uzrokovala je, između ostalog, otežane uvjete rada te izrade i predaje financijskih izvještaja. Stoga su propisani produljeni rokovi za predaju financijskih izvještaja i druge dokumentacije, a u nastavku donosimo kratak podsjetnik na navedeno.

Rokovi za podnošenje financijskih izvještaja za 2020. godinu 

Rokovi za dostavu financijskih izvještaja odnosno računovodstvene dokumentacije za 2020. godinu su:

  • Izjava o neaktivnosti – do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu
  • Izvještaj za potrebe statistike – do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu
  • Izvještaj za potrebe javne objave – u roku osam mjeseci od posljednjeg dana poslovne godine
  • Konsolidirano izvješće za potrebe javne objave javna objava – u roku deset mjeseci od posljednjeg dana poslovne godine
  • Zasebno nefinancijsko izvješće – u roku osam mjeseci nakon datuma bilance
Rokovi za podnošenje poreznih prijava za 2020. godinu 

Prema članku 71.saa Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, u uvjetima posebnim okolnosti, iznimno od posebnog propisa o oporezivanju dobiti, prijava poreza na dobit za porezno razdoblje započeto 1. siječnja 2020. godine ili tijekom kalendarske godine 2020. godine podnosi se Poreznoj upravi najkasnije do 30. lipnja 2021. godine.
To se odnosi i na sve druge obrasce i izvješća koja se u skladu s posebnim propisima o oporezivanju dobiti i drugim posebnim propisima podnose uz Prijavu poreza na dobit ili za njih obveza podnošenja Poreznoj upravi dospijeva s krajnjim rokom propisanim za podnošenje prijave poreza na dobit.

Obveze javnih davanja i prava koje se utvrđuju na temelju Prijave poreza na dobit i navedenih obrazaca i izvješća, dospijevaju 30. lipnja 2021. godine. Te odredbe ne primjenjuju se na porezne obveznike kojima u skladu s posebnim propisom o oporezivanju dobiti izabrano porezno razdoblje nije izjednačeno s kalendarskom godinom odnosno kojima obveza podnošenja prijave poreza na dobit ne dospijeva četiri mjeseca nakon isteka poreznog razdoblja.

Produljeni rokovi rezultirali su smanjenjem pritiska na poduzetnike koji pod teretom administracije, a u okvirima epidemije koronavirusa posluju pod otežanim okolnostima. Stoga je navedena mjera produljenja rokova za dostavu izvještaja pozitivno djelovala u smislu rasterećenja poreznih obveznika i njihovih računovođa.

Pripremila:

Dijana Ivanković, direktorica knjigovodstvenog servisa Medium duo d.o.o.