Sezonsko zapošljavanje - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program

Sezonsko zapošljavanje

Pandemija COVD-19 izuzetno negativno djelovala je na najveći dio gospodarstva. Poremećaji su posebno vidljivi u turizmu i ugostiteljstvu, čiji se djelatnici već drugu sezonu zaredom bore s ovom pojavom. Međutim, unatoč tome pripreme za turističku sezonu 2021. su započele, a dolazak gostiju s nestrpljenjem se očekuje. U nastavku donosimo informacije o mogućnostima zapošljavanja sezonskih radnika, potporama za sufinanciranje kao i poreznom tretmanu troškova smještaja i prehrane. 

Mogućnosti zapošljavanja „sezonaca“

Zakonom o radu propisano je da ako poslodavac pretežno posluje sezonski, za obavljanje stalnih sezonskih poslova moguće je sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove. Također, postoji mogućnost i sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme. Međutim, valja skrenuti pozornost i da nije nepoznata praksa poduzetnika da uz redovite radnike, angažiraju studente pa i takva mogućnost poslodavcima stoji na raspolaganju.

Ostvarivanje potpora od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Skreće se pozornost poslodavcima koji zapošljavaju stalne sezonske radnike. Naime, postoji mogućnost korištenja potpore za sufinanciranje produljenog mirovinskog osiguranja za stalne sezonske radnike te novčane pomoći u obliku nadoknade (dijela) plaće radnika. Tu mjeru provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje (nadalje: HZZ).
Ta potpora omogućava poslodavcu plaćanje 100 % troška produljenog osiguranja za prva tri mjeseca, a sljedeće razdoblje u najduljem trajanju od tri mjeseca 50 % produljenog osiguranja, uz mogućnost produljenja za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom COVID-19. Nakon isteka prvih šest mjeseci za poslodavce koji već koriste mjeru, a za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom COVID-19, financira se 100 % troška produljenog osiguranja.

Također, radnici imaju pravo na novčanu pomoć koja se isplaćuje za najviše šest mjeseci produljenog mirovinskog osiguranja u iznosu koji se utvrđuje na temelju izračuna novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti, a najviše u visini 70 % iznosa prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu Republike Hrvatske za prvih 90 dana, a 35 % za preostalo razdoblje. Nakon isteka prvih šest mjeseci za osobe koje su koristile mjeru, a za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom COVID-19, financira se 50 % neto iznosa minimalne plaće odnosno 1.700,00 kuna. Navedena novčana pomoć propisana je samo za tzv. stalne sezonce.

Porez na dohodak i PDV kod smještaja i prehrane sezonskih radnika

Troškovi smještaja sezonskih radnika

Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca, na temelju vjerodostojne dokumentacije mogu se neoporezivo podmiriti do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem, a neoporezivi primitak na temelju vjerodostojne dokumentacije priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena.

Podmirivanje troškova hrane i pića sezonskim radnicima – porez na dohodak

Neoporezivo podmirivanje troškova prehrane sezonskih radnika do porezno propisanih svota moguće je na jedan od sljedećih načina:

  • isplaćivanjem novčane naknade radniku za podmirivanje troškova prehrane (maksimalna svota 5.000,00 kuna godišnje; a može se isplatiti više puta tijekom godine, ali i jednokratno, o čemu odlučuje poslodavac) ili
  • podmirivanjem troškova prehrane radnika nastalih za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije (maksimalan iznos 12.000,00 kuna godišnje), a uvjet je da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem.

Ako se trošak prehrane ne isplaćuje već se podmiruju troškovi na temelju vjerodostojne dokumentacije, onda je to moguće kroz podmirenje troškova prehrane u ugostiteljskim objektima ili trgovinama, pri čemu je potrebno imati vjerodostojnu dokumentaciju te troškove platiti bezgotovinski ili organiziranje prehrane radnika u vlastitom angažmanu.
Skreće se pozornost da se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se niti voda ni topli i hladni napici (osim napitaka koji sadržavaju alkohol) koje poslodavac na svoj teret omogućava radnicima za vrijeme radnog vremena. Dakle, ako poslodavac omogući svojim zaposlenicima bilo koje napitke koji ne sadržavaju alkohol, to nije oporezivi primitak radnika. Temu poreznog tretmana toplih i hladnih napitaka, detaljnije smo obradili u blogu Porezni tretman toplih i hladnih napitaka koje poslodavac omogućuje radnicima.

PDV tretman smještaja i prehrane sezonskih radnika

Vezano uz PDV tretman smještaja i prehrane za sezonske radnika skreće se pozornost na mišljenje Porezne uprave Porezne uprave. Prema mišljenju Porezne uprave, pružanje usluga smještaja i prehrane radnika ne smatra se uslugama koje su obavljene u svrhu oporezivih transakcija poreznog obveznika pa porezni obveznik nema pravo na odbitak pretporeza po ulaznim računima za obavljene usluge smještaja i prehrane za te radnike. Ako je smještaj i hranu pružio sam poslodavac u okviru svoje djelatnosti tada se obavljanje tih usluga smatra obavljanjem usluga uz naknadu u smislu članka 8. st.3. Zakona o PDV-u, pri čemu je porezna osnovica ukupni trošak obavljanja tih usluga.

Mogućnost ishođenja COVID-19 zajmova za obrtna sredstva – HAMAG BICRO

Veći dio subjekata koji se bavi turizmom osjetio je značajan pad prihoda, neki i preko 90%. Pritom se opravdano postavlja pitanje kako nastaviti poslovati s obzirom na to da će se prije obavljanja prvih isporuka roba odnosno usluga pojaviti određeni troškovi (na primjer: troškovi plaća, troškovi nabave robe / sirovina i slično). Jedno od rješenja je COVID-19 zajam za obrtna sredstva koji plasira HAMAG BICRO. S obzirom na to da se pruža mogućnost počeka do 12 mjeseci, a moguća svota zajma je do 380.000,00 kuna, ovo rješenje jedno je od zanimljivijih za prevladavanje ove krize. Detaljnije informacije o COVID-19 zajmu za obrtna sredstva HAMAG BICRO-a možete pročitati i u ranijem blogu

Pripremila:

Dijana Ivanković, direktorica knjigovodstvenog servisa Medium duo d.o.o.