Uvod u temu: Sve što ste ikada željeli saznati o web trgovini

Što je internetska trgovina?

Kada su u pitanju trendovi kupovine putem interneta u svijetu, primjetno je kako porast takvih potrošača nezaustavljivo raste, a slična je situacija i u Hrvatskoj. Službeni podaci Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta RH pokazuju kako se čak više od jedne četvrtine malih i srednjih poduzetnika u Hrvatskoj bavi prodajom putem interneta. Upravo zahvaljujući samim prednostima i mogućnostima interneta, trgovina putem interneta postala je iznimno popularan način trgovanja. U širem smislu riječi, ona predstavlja sve načine poslovanja putem interneta, kao što su: kupnja i prodaja robe, usluga, novčani transfer sredstava, oglašavanje i dr. Za bolje razumijevanje same definicije i svrhe internetske trgovine ne propustite pročitati i retke koji slijede.

Internetska trgovina kao pogodno mjesto za ostvarenje poslovnih ideja

Svima nam je poznato kako internet broji svaki dan sve više korisnika te potencijalnih klijenata, a samim time ukazuje na to da je vrlo pogodno mjesto za ostvarivanje raznih poslovnih ideja. Internetska trgovina jest prodajno mjesto otvoreno 24 sata dnevno, a proizvodi su dostupni i najudaljenijim internet korisnicima.

Svako masovno širenje pa tako i ono vezano uz korištenje interneta, kao novog globalnog gospodarskog prostora, povlačilo je za sobom pozitivne, ali i negativne strane. Baš kao u realnom životu, i u onom virtualnom ili online ima mnogo oblika prevara, krađa (novca ili identiteta) te zlouporaba osobnih podataka i sl. Ipak, bez obzira na navedene opasnosti, broj korisnika internetske trgovine svakim danom raste jer u današnje vrijeme internet je nužnost, njegovo širenje realnost, a njegove mogućnosti ne prestaju se razvijati.

Internetska trgovina postaje sve popularnija i zastupljenija te svaka veća i ozbiljnija kompanija ima integriran neki od oblika web trgovine. Također, u posljednje vrijeme među manjim poduzećima i start-up kompanijama, sve je popularnija praksa opredjeljenja isključivo na online trgovinu. Tome u prilog govori promet takvih trgovina u odnosu na fizičke. Ti podaci ne začuđuju, pogotovo ako se u obzir uzme da izrada web shopa, odnosno prodaja putem interneta ima brojne prednosti nad „klasičnom“ trgovinom.

Počeci web trgovina

Iako se u ovom članku nećemo baviti poviješću, kratko ćemo se osvrnuti na začetke internetske trgovine kako bismo uvidjeli da ona i nije tako davno zaživjela, odnosno da je još uvijek u povojima, nadograđuje se i razvija te ima mnoštvo prostora za unapređenje.

Počeci internetske trgovine datiraju iz 1960. godine. Tada je razvijen „Electronic Data Interchange“ (EDI; hrv. elektronička razmjena podataka). EDI se definira kao prijenos strukturiranih podataka, prema dogovorenim standardima, od jedne računalne aplikacije do druge, elektroničkim putem uz minimalnu ljudsku intervenciju. EDI je zamijenio tradicionalno dostavljanje narudžbenica, otpremnica, računa, obavijesti o plaćanju, stanje skladišta, itd. digitalnim načinom tj. prijenosom podataka s jednog računala na drugo. U početku su samo tvrtke razmjenjivale podatke, dok je odnos tvrtke direktno prema kupcu nastao kasnije kad se raširila upotreba PC-a u kućanstvu te kada je nastao World Wide Web. Tada su se počele kreirati prve web stranice i prve online trgovine.

Dakle, mjesto na internetu putem kojeg kupac ima mogućnost kupiti proizvode od trgovca u realnom vremenu naziva se web shop ili internetska trgovina. Radi se zapravo o web stranici koja sadrži katalog (listu) proizvoda i na kojoj kupac može iste dodati u košaricu nakon čega slijedi proces naplate na “virtualnoj blagajni”.

Podjela web shopa

Web shopovi se prema svojem prodajnom usmjerenju dijele na dvije osnovne kategorije:

  • B2B (business-to-business) – proces kupovine odvija se između dva poduzetnika (veleprodaja) i
  • B2C (business-to-customer) – proces kupovine odvija se između trgovca i krajnjeg potrošača (maloprodaja).

Internetska trgovina, odnosno prodaja putem web shopa može se obavljati kroz oblik trgovine na veliko i trgovine na malo. Za obavljanje internetske trgovine potrebno je u odgovarajući registar upisati djelatnost „usluge informacijskog društva“, registrirati domenu, zakupiti diskovni prostor, izraditi web stranicu i imati skladište (osim u slučaju ako se “e-roba” dostavlja izravno iz skladišta dobavljača, ako trgovac posreduje u trgovini na malo ili pruža isključivo usluge). Osim trgovca, prodaju svojih proizvoda putem interneta mogu obavljati pravne i fizičke osobe registrirane za djelatnost proizvodnje te nositelji i/ili članovi OPG-a.

Zakonsku regulativu za otvaranje web shopa donosimo u nekom od sljedećih članaka.

Pripremio:

Ivan Vidas, struč. spec. oec.