Što je samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG)? - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program

Što je samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG)?

O obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG-u) pisali smo u ranije objavljenim člancima (“Što su to obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG)?” te Koje poslovne evidencije treba voditi OPG?), stoga podsjećamo da se radi o organizacijskom obliku gospodarskog subjekta, poljoprivrednika fizičke osobe, koji radi stvaranja dohotka samostalno i trajno obavlja djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti, a temelji se na korištenju vlastitih i/ili unajmljenih proizvodnih resursa te na radu, znanju i vještinama članova obitelji.

Široj javnosti pojam OPG-a zadnjih desetak godina približen je i kroz medijski prostor tj. česte osvrte novinara koji upozoravaju kako se u Hrvatskoj nedovoljno proizvode i plasiraju domaći poljoprivredni proizvodi. S druge strane, pojam samoopskrbnog poljoprivrednog gospodarstva (SOPG-a) ipak je manje poznat te ćemo u daljnjem tekstu pojasniti o kakvom se organizacijskom obliku točno radi.

Što je to samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG)?

Zadnjih godinu dana u poljoprivrednim krugovima intenzivnije se priča o novom obliku OPG-a, koji uvelike utječe na dosadašnje razumijevanje načina funkcioniranja poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj.

Prema članku 5. Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (dalje u tekstu: Zakon o OPG-u), obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) predstavlja organizacijski oblik gospodarskog subjekta, poljoprivrednika fizičke osobe, koji radi stvaranja dohotka samostalno i trajno obavlja djelatnost poljoprivrede i s njom povezane dopunske djelatnosti, a temelji se na korištenju vlastitih i/ili unajmljenih proizvodnih resursa te na radu, znanju i vještinama članova obitelji.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva predstavljaju temelj razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici Hrvatskoj, koji osigurava održivo gospodarenje prirodnim resursima, doprinosi očuvanju bioraznolikosti, bogatih lokalnih tradicija, identiteta i kulturnog nasljeđa ruralnog prostora.

Fizička osoba koja zbog samostalnog obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede odabere organizacijski oblik OPG-a, a ima ekonomsku veličinu gospodarstva veću od kunske protuvrijednosti izražene u stranoj valuti od 3.000 eura i/ili koja je po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede obveznik poreza na dohodak ili poreza na dobit, sukladno posebnim propisima, mora se upisati u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: Upisnik OPG-ova), sukladno Zakonu o OPG-u. Ekonomska veličina predstavlja zbroj svih vrijednosti proizvodnje, a može se izračunati pomoću EVPG kalkulatora.

Fizička osoba koja se bavi poljoprivredom u organizacijskom obliku obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, a ekonomska veličina njenog poljoprivrednog gospodarstva manja je od 3.000 eura te nije porezni obveznik, nije se obvezna upisati u Upisnik OPG-ova, već se upisuje u Upisnik poljoprivrednika koji vodi Agencija za plaćanja sukladno Zakonu o poljoprivredi.

Ako fizička osoba tijekom kalendarske godine ostvari ekonomsku veličinu gospodarstva veću od kunske protuvrijednosti izražene u stranoj valuti od 3.000 eura, ili ako postane obveznik poreza na dohodak ili poreza na dobit, ili ako pak dobrovoljno odabere organizacijski oblik OPG-a i pripadajući status, jer se namjerava u idućoj kalendarskoj godini baviti gospodarskom djelatnosti poljoprivrede u ekonomskoj veličini gospodarstva većoj od kunske protuvrijednosti izražene u stranoj valuti od 3.000 eura, mora do 15. lipnja iduće kalendarske godine podnijeti zahtjev za upis u Upisnik OPG-ova sukladno Zakonu o OPG-u.

Zakon o poljoprivredi definira SOPG (Samoopskrbno Obiteljsko Poljoprivredno Gospodarstvo) kao fizičku osobu – poljoprivrednika koja se za osobne potrebe bavi poljoprivredom, u okviru korištenja prirodnih bogatstava zemlje, i prodajom odnosno zamjenom od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju.

Nositelj SOPG-a i članovi kućanstva mogu vlastite poljoprivredne proizvode proizvedene na poljoprivrednom gospodarstvu prodavati krajnjem potrošaču. Kao i kod OPG-a, sukladno Pravilniku o Upisniku poljoprivrednika nositelj SOPG-a popunjava obrazac Evidencije putem AGRONET sustava najkasnije do 15. svibnja tekuće godine za proizvodnju i prodaju u prethodnoj godini.

Nositelj SOPG-a može u skladu s odredbama Zakona o OPG-u podnijeti zahtjev za upisom u Upisnik OPG-ova bez obzira na činjenicu ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva.

U skladu sa Zakonom o OPG-u, ako SOPG tijekom kalendarske godine postane obveznik poreza na dohodak, odnosno u konkretnom slučaju prerađuje poljoprivredni proizvod i pojavljuje se s njim na tržištu, nositelj podnosi zahtjev za upis u Upisnik OPG-ova.

Pripremio:

Ivan Vidas, struč. spec. oec.