Što sve računovodstveni servis uzima u obzir prilikom obračuna svojih usluga? - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program

Što sve računovodstveni servis uzima u obzir prilikom obračuna svojih usluga?

Računovodstvo ima važnu funkciju u poslovanju poduzeća te ujedno služi i kao potpora poslovanju. Svako poduzeće obvezno je poštivati računovodstvene zakone i propise, a računovodstvo tu može uvelike pomoći. Točni i pravovremeni podaci omogućavaju uvid u poslovanje, poslovne rezultate te pomažu pri donošenju odluka. Računovodstvo obavlja brojne odgovorne zadatke, a uz to se kontinuirano educira zbog čestih promjena računovodstvenih zakona i propisa. Jedan od glavnih zadataka jest i prenošenje znanja klijentima te upozoravanje na što sve trebaju pripaziti kako ne bi prekršili propise i zakone. Osim standardnih računovodstvenih usluga, računovodstveni servis može nuditi i razne administrativne te usluge savjetovanja. U nastavku pročitajte o kojim sve čimbenicima ovisi cijena računovodstvenih usluga te kako olakšati suradnju računovodstvenog servisa i klijenta. 

O čemu ovisi cijena računovodstvenih usluga?

Cijena računovodstvenih usluga ovisi o nekoliko čimbenika:

  • Koja ste djelatnost (trgovina/usluge/proizvodnja/)?
  • Da li ste u sustavu PDV-a? (ako da, mjesečni ili tromjesečni)
  • Da li radite s inozemstvom? (ako da, EU, treće zemlje ili oboje?)
  • Koliko imate zaposlenih?
  • Da li imate putne naloge, loko vožnju i slične neoporezive izdatke? (ako da, koliko?)
  • Koliko žiro računa imate?
  • Tko vrši plaćanja netbankingom? (klijent ili računovodstvo?)
  • Imate li blagajnu i da li ju sami vodite?
  • Imate li fiskalnu blagajnu?
  • Koliko mjesečno imate dokumenata? (URA, IRA, bankovnih izvadaka – kunski/devizni, putnih naloga, terenskih obračuna, uplatnica/isplatnica..)

Uz navedeno računovodstveni servis može nuditi i administrativne usluge te se one obično posebno ugovaraju. Na primjer, administrativne usluge mogu uključivati dostavu dokumenata, vođenje blagajničkog poslovanja, izradu skladišnih dokumenata, skeniranje dokumenata i slično. Konačna cijena računovodstvenih usluga formira se na temelju konkretnih zahtjeva i sastanka s klijentom.

Većina računovodstvenih servisa vodi vječnu utrku s vremenom stoga je važno već na samom početku procijeniti koliko vremena će se utrošiti na pojedinog klijenta. Važno je napomenuti da nije samo količina dokumenata presudna prilikom određivanja cijene računovodstvenih usluga već i vrijeme koje potrebno za obradu određenih specifičnosti. Neki računovodstveni servisi na svojim internetskim stranicama imaju informativni kalkulator ili obrazac na temelju čega je moguće dobiti povratnu informaciju o okvirnoj cijeni računovodstvene usluge.

Što računovođa očekuje od klijenta?

Za računovođu je važno da mu klijent redovito dostavlja svu dokumentaciju koja je potrebna za obavljanje usluge. Uz to, od klijenta se očekuje da odgovara za istinitost i potpunost predane dokumentacije.

Što klijent očekuje od računovođe?

Klijent treba definirati da li mu je potrebna osoba koja će mu samo voditi knjige ili od računovođe očekuje i sastavljanje financijskih izvješća, porezne i financijske savjete i slično.

Kako olakšati suradnju između računovodstvenog servisa i klijenta?

Za obavljanje svojih usluga, većina računovođa koristi određeni alat, odnosno računovodstveni program koji uvelike može uštedjeti vrijeme i novac, ali i poboljšati komunikaciju s klijentima. Sve više računovodstvenih servisa teži modernijim i fleksibilnijim programima. Primjer jednog takvog programa je Minimax – online računovodstveni program. Minimax je cloud program što znači da je dostupan bilo kada i bilo gdje. Program omogućava povezivanje računovodstvenog servisa i klijenta što znači da mogu raditi na istoj bazi podataka bez fizičkog prijenosa podataka. Klijent može dokumente (kao što je na primjer ulazni račun) poslikati i uvesti u program te će isti biti automatski vidljiv računovođi. Za klijente je moguće i obračunati usluge (prema paušalu i/ili poslovnom događaju) jer Minimax bilježi sva knjiženja i obračune koje zatim automatski obračuna s obzirom na postavke. Uz navedeno moguće je dodati i dodatne usluge poput savjetovanja ili pripreme dokumentacije.

 

Blog je pripremljen u suradnji s Aleksandrom Mileusnić, računovodstveni servis iDesk d. o. o.

 

Pogledajte kako brzo i jednostavno možete obračunati usluge svojim klijentima u Minimax programu.

Pogledaj video