Što je to forenzično računovodstvo? - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program

Što je to forenzično računovodstvo?

Većina Vas je vjerojatno čula za oba pojma: „računovodstvo“ i „forenzika“. S pojmom računovodstvo ste se sigurno susreli u školi, na internetu ili kroz medije. Kako su posljednjih godina sve popularnije kriminalističke serije sigurno ste čuli i za pojam „forenzika“. Kada spojimo te dvije riječi dobijemo pojam „forenzično računovodstvo“. No znate li što je to forenzično računovodstvo?

Računovodstvena dokumentacija i izvještaji predstavljaju glavne dokaze o imovinskom i financijskom položaju te poslovnoj i novčanoj uspješnosti nekog subjekta. Manipuliranje računovodstvenim dokumentima i podacima podrazumijeva fiktivnu i nepravilnu obradu podataka kako bi se prikrila stvarna slika stanja neke tvrtke. Na primjer, stvaraju se drugačije vrijednosti sredstava, troškova i odljeva novca. Upravo zbog sve većeg broja poslovnih prijevara javila se potreba za razvojem forenzičnog računovodstva.

Forenzično računovodstvo se bavi otkrivanjem različitih prijevara i pronevjera unutar nekog poduzeća. Takva vrsta računovodstva uključuje istragu vođenja računovodstva i računovodstvenog izvještavanja kako bi se mogle dokazati ili opovrgnuti sumnje u prijevaru.
Svrha forenzičnog računovodstva nije samo istraživanje prijevara već i istraživanje i utvrđivanje činjenica vezano uz kupoprodaju, utvrđivanje štete na poslovnoj imovini, posredovanje u sporovima suvlasnika, utvrđivanje vrijednosti izgubljenog profita i drugo.

Najčešća područja prijevara vezanih uz računovodstvo:

• nepoštivanje zakonskih propisa
• krivotvorenje podataka i knjigovodstvenih dokumenata
• prikazivanje fiktivnih događaja
• iskrivljavanje poslovnih događaja
• prikrivanje krađe novca i ostale imovine

Tko je forenzični računovođa?

Vrlo bitnu ulogu u otkrivanju i istraživanju prijevara ima forenzični računovođa. Forenzični računovođa detaljno istražuje i dokazuje poslovno – financijske prevare te gospodarski kriminal. Kako bi obavljao taj posao, forenzični računovođa mora imati dovoljno specijalnog znanja i iskustva, kontinuirano se educirati i tako aktivno pratiti razvitak forenzične struke. Znanja forenzičnog računovođe prelaze uobičajeni okvir računovodstva i revizije te uključuju i sposobnosti istraživanja kaznenih i drugih djela, a posebno usmeno i pismeno komuniciranje i utemeljenje svojih mišljenja. Njihova uloga je vrlo bitna jer doprinose pravilnom pojašnjavanju i razumijevanju zahtjevnih i složenih poslovno – financijskih transakcija u istraživanju kaznenih djela.
U suvremenom poslovnom okruženju postoji velika potražnja za ovim zanimanjem upravo zbog interdisciplinarnih znanja i vještina koje ih razlikuju od tradicionalnih računovođa. Sve većoj potražnji forenzičnih računovođa pridonosi i sve više poslovnih prijevara, korupcija te drugih nepravilnosti.

Uloga i zadaci forenzičnog računovođe

Uloga i zadaci forenzičnog računovođe prvenstveno su definirani ciljevima same analize te naručitelja.
Glavni zadaci forenzičnog računovođe su istraživanje i analiziranje financijskih dokaza s ciljem otkrivanja i sprječavanja prijevare, izvještavanje te pomaganje u sudskim postupcima.
Neki od poslova koje obavlja forenzični računovođa su: otkrivanje lažnih financijskih izvještaja, otkrivanje prijevara, utaje poreza i lažiranih bankrota, utvrđivanje šteta, pranje novaca, otkrivanje korupcija, lociranje skrivene imovine te vještačenja i pružanje usluga u sudskim sporovima.
Aktivnosti koje provodi forenzični računovođa obično uključuju istraživanje i analiziranje financijskih dokaza, razvijanje računalnih aplikacija koje mogu pomoći pri analizi i prezentaciji dokaza, interpretacija različitih izvješća te pomaganje u sudskim sporovima u obliku svjedočenja na sudu.

Potrebna znanja i vještine 

Kako bi obavljao taj posao forenzični računovođa mora imati visoku razinu znanja i vještina. Forenzični računovođa mora posjedovati znanja iz računovodstva, revizije, prava, upravljanja te posjedovati određene istraživačke vještine. Jedan od preduvjeta za obavljanje ovog posla je i iskustvo. Neke od stručnih kompetencija koje su potrebne za obavljanje ovog posla su: tehničke kvalifikacije, poznavanje forenzičnih alata, razumijevanje složenih poslovnih transakcija i njihov učinak na financijske izvještaje, poznavanje kriminalistike, iskustvo svjedočenja te vještine intervjuiranja. Osim stručnih kompetencija potrebna je i sposobnost snalaženja u dinamičnom okruženju, strpljivost, umijeće slušanja, objektivnost i nepristranost, upornost, snalaženje u stresnim situacijama te integritet.

Tko koristi usluge forenzičnog računovodstva? 

Usluge forenzičnog računovodstva namijenjene su poslovodnim i nadzornim tijelima u tvrtki ili nekoj drugoj organizaciji te tijelima kaznenog progona. Zbog sve veće složenosti, dinamičnosti i nesigurnosti u poslovanju povećava potreba za tim vještinama u poslovnom i pravnom okruženju.
Područja primjene usluga forenzičnog računovodstva uključuju korporativne istrage, potporu u pravnim procesima, potporu u kazneno-istražnim predmetima, kod osiguranja potraživanja, za potporu vladinim programima za poboljšanje poslovne kulture i drugo.

Najpoznatije računovodstvene prijevare

Računovodstvene prijevara događaju se svakodnevno i pokušava ih se prikriti na različite načine.
Kao prevaranti u lažiranjima financijskih izvještaja najviše su se „proslavile“ američke kompanije.

Jednu takvu prijevaru napravila je američka tvrtka Peregrine Semiconductor koja je ostvarila loše poslovne rezultate 2000. godine i odlučila ih prekriti. Gubitke koje su ostvarili nastojali su zataškati lažiranjem prihoda od prodaje izdavanjem fiktivnih računa u vrijednosti od 205 milijuna dolara. Analizom postupka shvatili su da je taj iznos nenaplaćenih potraživanja previsok te su ih odlučili prodati banci. Tvrtka je dobila novac kojim su pokrili novčani tok iz poslovanja, ali rizik nenaplaćenih potraživanja nije transferiran na banci.

Jedan od najpoznatijih bankrota u svijetu je svakako od strane tvrtke Enron koji je prouzročio velike izravne i neizravne štete. Enron je bankrotirao 2001. godine, a temelj prijevare se sastojao od toga da je Enron koristio pridružene kompanije u kojima je kumulirao dugove koje nije konsolidirao u svojim izvještajima prikazujući tako bolju bilancu od one stvarne. Pozajmice je tretirao kao prihode i zamjenu aktive kao prodaju imovine. Sve to je dovelo do bankrota Enrona i još nekoliko velikih američkih kompanija. Padom dionica koji se dogodio 11. siječnja 2002. godine, dioničari su izgubili oko 11 milijardi dolara.

Najpoznatiju prijevaru izveo je Barry Minkow sa svojom tvrtkom za čišćenje „ZZZZ Best“. On je krivotvorenim čekovima podizao novac iz banke, a svoje dugove je vraćao podižući novce krivotvorenim čekovima u drugim bankama. Krivotvorenjem 10 000 lažnih potvrda i ostalih dokumenta, lažiranjem telefonskih poziva i financijskih izvještaja kod investitora je stvorio lažni dojam da gradi višemilijunsku kompaniju koja će donositi velike profite. Počeo je otvarati urede i zaposlio 1400 ljudi. 1986. godine tvrtka „ZZZZ Best“ izašla je na burzu i prikupila preko 200 milijuna dolara od strane investitora. Barry Minkow je ulagao novac u kupnju drugih kompanija, pozajmljivao novac od banaka, ukrao gotovinu iz fondova, plaćao račune lažiranim kreditnim karticama, izdavao lažne čekove, stvarao fiktivne kompanije i drugo. Prijevaru i lažne poslovne ugovore otkrili su novinari. Barry Minkow je optužen za reketarenje, pronevjere, lažiranje čekova i kartica, prijevare s vrijednosnim papirima, prijevaru investitora, utaju poreza te prijevare banaka.