Upis u Registar stvarnih vlasnika - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program

Upis u Registar stvarnih vlasnika

Registar stvarnih vlasnika ustrojen je temeljem članaka 32. do 36. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17 i 39/19), a ustrojava se radi jačanja dostupnosti informacija o stvarnim vlasnicima. To je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata i trustova. U nastavku dajemo osnovne informacije i podsjetnik na rok u kojem se treba obaviti upis podataka u Registar stvarnih vlasnika.

Obveznici upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika

U Registar stvarnih vlasnika (nadalje: Registar) potrebno je upisati samo one pravne subjekte koji su osnovani na području Republike Hrvatske te podružnice stranih trgovačkih društava.
Podatke o svom stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) u predmetni Registar trebaju upisati:

  • trgovačka društva
  • podružnice stranih trgovačkih društava
  • udruge
  • zaklade
  • fundacije
  • ustanove kojima Republika Hrvatske ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač

Uz navedene pravne subjekte, upravitelj trusta također je dužan unijeti podatak o stvarnom vlasniku trusta kojim upravlja, ako je trust kojim upravlja obveznik osobnog identifikacijskog broja (nadalje: OIB). Obrtnici, samostalna zanimanja, zadruge, umjetničke organizacije, političke stranke, vjerske zajednice, sindikati, stečajna masa, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i drugi pravno ustrojbeni oblici koji nisu navedeni na popisu obveznika nisu obveznici upisa podataka u Registar.

Upis podataka u Registar stvarnih vlasnika

Pravilnikom o Registru stvarnih vlasnika (NN 53/19, nadalje: Pravilnik) propisuje se način i rokovi upisa podataka o stvarnim vlasnicima u Registar.
Važno je istaknuti da su obveznici upisa u Registar dužni upisati podatak o stvarnom vlasniku najkasnije do 31. prosinca 2019. godine. Međutim, pravni subjekt osnovan nakon 1. prosinca 2019. dužan je upisati podatak o stvarnom vlasniku u Registar najkasnije u roku od 30 dana od osnivanja pravnoga subjekta.

Upravitelj trusta dužan je, za trust koji je postao obveznik OIB-a u Republici Hrvatskoj, unijeti podatak o stvarnom vlasniku trusta u roku od 30 dana od dodjele OIB-a.

Valja napomenuti da se podaci mogu bez naknade upisati podatke u Registar na sljedeći način:

Stoga podsjećamo da je podatke potrebno upisati u propisanom roku jer Registar treba postati operativan 1. siječnja 2020. Preporuča se upisati podatke prije zadnjeg dana rok, jer prema dosadašnjim iskustvima pred istek roka mogu se očekivati gužve u poslovnicama ili, ako se upis podataka obavlja elektronski, poteškoće sa sustavom.

Pripremila: Dijana Ivanković, direktorica knjigovodstvenog  servisa Medium duo d.o.o.