Upotreba umjetne inteligencije u Odjelu za ljudske potencijale

Umjetna inteligencija (eng. Artificial Intelligence – AI) sve više se smatra ključnom za digitalnu transformaciju društva, ali i poslovanja te ju nazivamo tehnologijom budućnosti. Svjedoci smo kako tehnološke promjene nedvojbeno mijenjaju poslovne procese i procese odlučivanja, pa tako nisu zaobišle ni područje upravljanja ljudskim potencijalima.

No, što je zapravo umjetna inteligencija i kako već sada utječe na naše živote i posao? Trebamo li se bojati uvođenja umjetne inteligencije? Na koji način mijenja procese upravljanja ljudskim potencijalima? U nastavku bloga saznajte odgovore na ova pitanja, ali i sve o trendovima korištenja umjetne inteligencije u Odjelu za ljudske potencijale.

Što općenito znamo o umjetnoj inteligenciji (AI)?

Razvoj umjetne inteligencije svakodnevno donosi revolucionarne promjene u brojnim industrijama, a lansiranje ChatGPT platforme dodatno je potaknulo raspravu može li nam umjetna inteligencija pomoći da:

 • budemo produktivniji,
 • optimiziramo poslovanje kompanija,

a u konačnici i pitanje hoće li nas zamijeniti roboti.

Stereotipi i predrasude o umjetnoj inteligenciji postoje od trenutka prvog računala, a razvojem tehnologije razvija se i naša mašta, jer ovaj sofisticirani alat “uči“.

AI (artificial intelligence) ili UI (umjetna inteligencija) opisuje područje računalne znanosti koje se bavi razvojem inteligentnih alata (strojeva, aparata, aplikacija) koje reagiraju i uče kao ljudi. U ovo područje ulaze i pojmovi poput machine learning (strojno učenje) i IOT (internet of things).

Tehnološki dizajn AI sustava, između ostalog, uključuje razumijevanje i analizu jezika, govora, slike, prema čemu sustav uči kako reagirati, planirati ili rješavati određene zadatke.

Mogućnosti umjetne inteligencije

Pojednostavljeno, što točno AI znači za nas “obične građane“? Pa prije svega, ona znači asistenciju i pomoć u određenim radnjama. Kao što nam je dolaskom računala olakšan izračun kompleksnih matematičkih računa, pisanje dokumenata ili stvaranje kreative, tako nam je dolaskom AI sustava olakšano pospremanje, komunikacija ili briga o zdravlju, a to su tek banalni primjeri onoga što AI uistinu može učiniti za nas.

Umjetna inteligencija:

 • je sposobnost nekog uređaja da oponaša ljudske aktivnosti poput zaključivanja, učenja, planiranja i kreativnosti.
 • omogućuje tehničkim sustavima percipiranje okruženja, uzimanje u obzir onog što vide i rješavanje problema kako bi postigli neki cilj. Računalo prima podatke (koji su već pripremljeni ili prikupljeni s pomoću vlastitih senzora, npr. fotoaparata), obrađuje ih i daje odgovore.
 • uz lingvistiku omogućuje “obradu prirodnog jezika” (eng. Natural Language Processing – NLP), koja računalima daje vještinu čitanja, razumijevanja i zaključivanja iz ljudskih jezika. Koncepti obrade prirodnog jezika koriste se u rješavanju raznih problema razumijevanja ljudskih jezika i obrade tekstualnih podataka.
 • njeni sustavi mogu u određenoj mjeri prilagoditi svoje ponašanje analiziranjem prethodnih situacija i samostalnim radom.
Odjel za ljudske potencijale

Odjel za ljudske potencijale (eng. Human Resources – HR) obavlja poslove u vezi s prijemom u radni odnos, promjenama u radnom odnosu te prestankom radnog odnosa, vođenje propisanih očevidnika, evidencija i baze podataka radnika.

Zaposleni su jedan od najznačajnijih resursa firme. Značaj ljudskih resursa sve je veći pa se upravljanje ovim resursima smatra osnovnim interesom organizacije kojim se bave viši nivoi menadžmenta/upravljanja.

Upravljanje ljudskim resursima definira se kao strategijski i koherentan pristup upravljanju najvrjednijim sredstvima organizacije – ljudima koji rade u njoj s ciljem ostvarenja ciljeva organizacije.

Umjetna inteligencija će promijeniti naše živote u onoj mjeri u kojoj svatko od nas to bude želio, ali kad promatramo kompanije, ona već uvelike olakšava poslovanje i velikih i malih tvrtki – kako kroz strojno učenje i kreiranje sadržaja, tako i kroz istraživanje navika potrošača i formiranje cijena, ali i upravljanje najznačajnijim resursima – zaposlenicima.

Što uključuje upravljanje ljudskim resusrsima?

Pod upravljanjem ljudskim resursima spadaju međusobno povezane aktivnosti od kojih su najvažnije:

 • planiranje ponude poslova i traženje ljudskih resursa,
 • analiza poslova,
 • regrutiranje potencijalnih kandidata za zapošljavanje,
 • selekcija prijavljenih kandidata,
 • socijalizacija novih zaposlenika,
 • obuka i razvoj zaposlenih,
 • upravljanje učinkom i ponašanjem,
 • motiviranje,
 • poštovanje zakonskih propisa,
 • otpuštanje.

Umjetna inteligencija omogućuje automatizaciju rutinskih i monotonih zadataka, čime se oslobađa vrijeme zaposlenika za poslove koji zahtijevaju ljudsku kreativnost i intuiciju.

Upravo je Odjel ljudskih resursa dobar primjer područja koje može imati značajne koristi od upotrebe AI, uz pretpostavku da joj se pruži prilika i da ju se ne promatra kao na nešto što će zamijeniti ljude, već kao pomoć za lakše obavljanje svakodnevnih zadataka.

Kako se koristi AI u Odjelu za ljudske potencijale?

Vođeni digitalnom revolucijom i pod utjecajem demografskih, političkih i društvenih faktora, više od 90 % voditelja Odjela ljudskih potencijala svjesno je potrebe stvaranja organizacije budućnosti kao svog najvažnijeg prioriteta. S obzirom na to da tvrtke postaju sve više digitalne, menadžeri trebaju razmotriti disruptivne tehnologije za svaki aspekt potreba svojih zaposlenika.

Upravo sektor ljudskih potencijala treba imati vodeću ulogu u pružanju pomoći tvrtki pri redizajniranju organizacije tako što će unaprijediti svoj način poslovanja koristeći i digitalne tehnologije. Funkcija ljudskih potencijala nalazi se usred promjene identiteta. Kako bi se učinkovito pozicionirali kao ključni poslovni savjetnici tvrtke, za ljudske potencijale je važno da se usredotoče na efikasnost pružanja usluga i na izvrsnost programa za razvoj talenata, kao i na cjelokupan dizajn rada koristeći pritom “digitalni objektiv”.

Kompanije trebaju bolje razumjeti svoje zaposlenike i kako se njihovi poslovi redizajniraju.

Proces selekcije i zapošljavanja, upravljanje talentima te razvoj kompetencija samo su neka od područja u kojima bi tehnologija mogla napraviti značajne promjene.

Kako vidimo umjetnu inteligenciju u djelatnosti koja je izrazito “ljudska”?

Od automatizacije rutinskih zadataka do poboljšanja prikupljanja i upravljanja talentima, umjetna inteligencija ima potencijal revolucionirati prakse i procese ljudskih resursa.

Jedan od načina na koji AI mijenja Odjel za ljudske potencijale jest automatizacija rutinskih zadataka. Mnogi odjeli ljudskih resursa pretrpani su količinom papirologije i administrativnih zadataka koji dolaze s upravljanjem radnom snagom. AI može preuzeti te zadatke, kao što je obrada podataka o zaposlenicima, zakazivanje intervjua i odgovaranje na osnovne upite o ljudskim resursima. Prethodno navedeno oslobađa HR stručnjake da se usredotoče na zadatke više razine i omogućuje im pružanje personaliziranije podrške zaposlenicima.

Isto tako, još jedan način na koji AI mijenja HR je korištenje chatbota i virtualnih asistenata. Ti se alati mogu nositi s različitim zadacima ljudskih resursa, poput odgovaranja na pitanja zaposlenika, pružanja informacija o pogodnostima i politikama, pa čak i provođenja evaluacije učinka. Korištenjem chatbota i virtualnih pomoćnika, HR odjeli mogu pružiti pravovremenu i dosljednu podršku zaposlenicima, bez potrebe za dodatnim osobljem.

Umjetna inteligencija i zapošljavanje kandidata

Korištenjem algoritama strojnog učenja, stručnjaci za ljudske resurse mogu analizirati životopise i opise poslova kako bi identificirali najkvalificiranije kandidate.

Također, AI se može koristiti za spajanje kandidata s otvorenim radnim mjestima, pojednostavljujući proces zapošljavanja i pomažući organizacijama da pronađu one koji najbolje odgovaraju njihovim otvorenim pozicijama.

Jedan od važnijih zadataka sektora ljudskih potencijala je “onboarding” novih zaposlenika, njihovo upoznavanje s pravilima, strukturom i kulturom poduzeća, benefitima, sastancima, internim edukacijama itd. Sve to će izazvati veliku količinu pitanja novih i starih zaposlenika, često repetitivnih te posljedično i veliko opterećenje na zaposlenike iz sektora ljudskih potencijala. Interni virtualni asistent (interni HR helpdesk) rješava problem odgovaranja na pitanja i omogućava sektoru ljudskih potencijala da se posveti onome što je zapravo bitno.

Na kraju, nastojeći smanjiti troškove, sve se više tvrtki odlučuje za korištenje sustava temeljenih na umjetnoj inteligenciji pri zapošljavanju no takav sustav ima nemali broj nedostataka:

 • Jasni odgovori koje zahtijeva AI mogli bi značiti automatsko odbijanje za neke kvalificirane kandidate koji možda neće odgovoriti na pitanja kao što AI to želi. To bi mogla biti prepreka osobama s invaliditetom i zdravstvenim problemima, osobama koje ne govore engleski i starijim kandidatima za posao.
 • Problem bi mogla biti i diskriminacija. Predrasude u podacima koje se koriste za treniranje umjetne inteligencije mogu dovesti do pristranosti i diskriminacije u alatima umjetne inteligencije. Takvu pristranost može biti teško otkriti kada tvrtke nisu transparentne o tome zašto je potencijalni kandidat odbijen.

Stoga, iako su se mnogi poslovi promijenili zahvaljujući tehnologiji, a neki zadaci automatizirali, suštinski ljudski aspekti rada kao što su empatija, komunikacija i rješavanje problema, postaju mnogo važniji nego ikad prije.

Što donosi budućnost?

Hoće li AI zamijeniti radnike i trebamo li strahovati od njegova napretka? Htjeli mi to priznati ili ne, alati temeljeni na umjetnoj inteligenciji potpuno su osvojili svijet. AI alati sposobni su u samo nekoliko minuta izvršiti zadatke za koje je ljudima potrebno i do nekoliko sati.

Tijekom povijesti svaka je tehnološka inovacija sa sobom donijela specifične izazove i strahove. Sada, u trenutku kad se umjetna inteligencija sve više probija na tržište, kod mnogih se pojavio strah od neočekivanog.

Što nas čeka nitko ne može sa sigurnošću znati. No, ono što već sada postaje jasno je će AI rješavati rutinske zadatke, obrađivati podatke, automatizirati zadatke, ali ono što će ostati u našim rukama je upravljanje tom tehnologijom, usmjeravanje, ali i sve veći naglasak na složeno rješavanje problema i timski rad.

Fokus radnika bit će na “mekim vještinama”. Emocionalna inteligencija pojedinaca, suradnja i timski rad te prilagodljivost su neke od osobina koje će postajati sve bitnije. Osim mekih vještina, ljudska kreativnost će dobiti na velikom značaju uz logičko kritičko razmišljanje.

Iako ne možemo predvidjeti budućnost, možemo pogledati u prošlost, a jedno je sigurno. Povijest nas je dosad naučila da strojevi i nove tehnologije nikad nisu u potpunosti zamijenili ljude, već su otvorili prostor za nove prilike i poslove.

 

Pripremio: Ivan VIDAS, mag. oec.