Važnost ljudskog kapitala u suvremenom poslovanju - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program

Važnost ljudskog kapitala u suvremenom poslovanju

Zaposlenici su jedan od najznačajnijih resursa te se smatraju osnovnim interesom svake tvrtke. Promicanjem stručnog usavršavanja, tvrtke povećavaju fleksibilnost i sposobnost svojih zaposlenika te doprinose njihovom osobnom razvoju i zadovoljstvu.
Upravo je ljudski faktor taj koji određuje profitabilnost, produktivnost i konkurentnu prednost neke tvrtke. Ljudski kapital odnosno čovjek kao resurs neizostavan je dio bilo kojeg poslovnog procesa. Nedvojbeno je da se danas proizvodnost, globalizacija i konkurentnost ne mogu realizirati bez poznavanja ljudskog kapitala. Čovjek više nije nezamijećeni resurs već značajno izvorište nove vrijednosti.

Što je ljudski kapital?

Prema Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) ljudski kapital podrazumijeva znanja, vještine, kompetencije i osobine utjelovljene u pojedincima koje olakšavaju stvaranje osobnog, socijalnog i ekonomskog blagostanja. Koncept ljudskog kapitala podrazumijeva da nije svaki rad isti te da kvaliteta zaposlenih može biti poboljšana investiranjem u njih same: edukacija, iskustvo i sposobnost zaposlenika da imaju ekonomsku vrijednost za poslodavca i za cjelokupno gospodarstvo.

Ljudski kapital pokretač je intelektualnog kapitala. To podrazumijeva investiranje u obrazovanje i stručnost zaposlenika te njihovu sposobnost da svoje znanje, vještine i iskustvo pretvore u aktivno stvaranje dodatne vrijednosti za tvrtku. Osim znanja i vještina, ljudski kapital predstavlja i kreativnost, inovativnost, marljivost, odgovornost, upornost, samoinicijativnost, uspješnost u komunikaciji, sposobnost rješavanja problema, kritičko promišljanje, samostalno učenje, fleksibilnost i prilagodljivost. Osobe koje posjeduju navedene osobine nazivaju se „umnim radnicima“. Takvi zaposlenici nositelji su i pokretači promjena. Spremni su preuzeti rizik i smatraju promjenu nužnom i zdravom te tragaju za njom, reagiraju na nju i koriste je kao priliku.

Uzmite mi tvornice, spalite mi zgrade. Ali ostavite mi suradnike. I započet ću sve ispočetka. – T.J. Watson

Upravljanje ljudskim kapitalom

U suvremenom poslovanju važnost upravljanja ljudskim resursima postaje sve izraženija. Ljudski kapital danas se smatra ključnim čimbenikom gospodarskog razvoja, a različite promjene u okolini još više naglašavanju značaj ljudskog kapitala te potrebu planskog i dobro organiziranog upravljanja njima. Kvalitetno upravljanje ljudskim kapitalom doprinosi uspješnosti same tvrtke. U suvremenim tvrtkama, upravljanje ljudskim kapitalom ima ključnu ulogu u efikasnom poslovanju te pridonosi većoj proizvodnosti i boljem financijskom rezultatu tvrtke. Stoga bi tvrtke trebale nastojati privući i zadržati najbolje ljude. Tvrtka treba definirati kakve ljude želi te mora znati na koji način će željene ljude pronaći, privući, nagovoriti ih da radi za njih te u konačnici kako će ih zadržati.

Upravljanje ljudskim kapitalom izrazito je složeno te zahtijeva više znanja i umijeća nego kad se radi o drugim resursima. Osobe koje su zadužene za upravljanje ljudskim kapitalom trebala bi znati prepoznati moguće probleme te potaknuti pozitivnu i kreativnu energiju kod zaposlenika.

Ljudski kapital kao temelj konkurentne prednosti

Ključ uspjeha poslovanja neke tvrtke leži u uspostavljanju i održavanju konkurentske prednosti na tržištu, a upravo ljudski kapital služi kao podrška pri ostvarivanju tih konkurentskih prednosti.
Tvrtka koja kontinuirano ulaže u svoje zaposlenike te je spremna svoj uspjeh podijeliti sa zaposlenicima stvara nenadmašnu konkurentsku prednost. Kako bi pridonijeli razvitku konkurentskih prednosti organizacije, zaposlenici trebaju biti motivirani, a tvrtka bi trebala ulagati u razvijanje njihovih znanja, vještina i motivacije.

Današnje tržište vrlo je zahtjevno i dinamično, stoga su produktivnost rada te kvaliteta proizvoda i usluga temelj na kojem se gradi konkurentnost, a ljudski kapital je taj koji to omogućuje. Ako se tvrtka želi održati i razvijati na tržištu treba nuditi kvalitetan proizvod prilagođen zahtjevima i potrebama suvremenog kupca. Predvidjeti potrebe i zahtjeve kupca, osmisliti kvalitetan i konkurentan proizvod zasigurno neće doći od strane nekog alata ili računalnog programa već čovjeka. Ljudski kapital je taj koji sve pokreće i predstavlja glavni izvor uspješnosti poduzeća u tržišnom nadmetanju i konkurentnosti.

Motivacija zaposlenika

Jedno od najvažnijih čimbenika upravljanja ljudskim kapitalom je motivacija zaposlenika. Motivacija rezultira većom razinom zadovoljstva i vrijednosti zaposlenog, posvećenijem pristupu svakom postojećem i novom zadatku što u konačnici dovodi do uspješnosti i rasta poslovanja. Često se postavlja pitanje na koji način motivirati zaposlenike i tako pridonijeti boljem funkcioniranju tvrtke. Motivacijske tehnike mogu biti mnogobrojne, na primjer financijska stimulacija, edukacija, obogaćivanje posla, priznanje, javne pohvale i drugo. Tu je važno biti dobar poznavatelj ljudske psihologije kako bi iz svakog zaposlenika izvukli ono najbolje. Motivirani zaposlenici vežu se i identificiraju uz organizaciju, zainteresirani su za pronalaženje rješenja problema, razvoj i uspješnost, kvalitetu proizvoda i usluga te pridonose proizvodnosti i radnoj uspješnosti.