Uvod u temu: Zakonski preduvjeti za otvaranje web trgovine

Zakonski preduvjeti za otvaranje web shopa

Otvaranje web shopa

Iako je digitalizacija popularizirala otvaranje web shopova, potrebno je voditi računa o nekoliko bitnih faktora i svakako poduzeti sve korake kako bi poslovanje putem internetske trgovine bilo u skladu sa zakonom. Kod elektroničke trgovine, kao i kod svih ostalih oblika prodaje na daljinu, sklapanje ugovora o kupoprodaji između trgovaca i potrošača odvija se bez fizičkog kontakta, korištenjem jednog ili više sredstava daljinske komunikacije npr. putem interneta. Prema Zakonu o elektroničkoj trgovini ista predstavlja uslugu informacijskog društva.

S obzirom na to da se sve veći broj poduzetnika okreće trgovini putem web shopa, u nastavku članka donosimo pregled nekoliko osnovnih informacija kako bi internetska prodaja bila u skladu s važećim propisima i odredbama.

Što točno internetska trgovina je, pročitajte ovdje

Kako zakon definira trgovce?

Trgovac se zakonom definira kao pravna ili fizička osoba, registrirana za obavljanje kupnje ili prodaje robe i/ili pružanje usluga u trgovini. Djelatnost trgovine možete obavljati kao obrtnik ili trgovačko društvo (npr. d.o.o ili j.d.o.o). Ako ste već registrirani za obavljanje djelatnosti klasične trgovine, potrebno je samo doregistrirati se za obavljanje djelatnosti pružanja usluga informacijskog društva.

Za obavljanje djelatnosti putem internetske trgovine dužni ste se registrirati za pružanje usluga informacijskog društva i to kao obrtnik u Obrtnom registru (koji se vodi pri nadležnom Uredu državne uprave u županiji, odnosno Uredu za gospodarstvo grada Zagreba) ili kao trgovačko društvo u Registru (koji se vodi pri Trgovačkom sudu obzirom na sjedište društva).

Registracija poslovnog subjekta i djelatnosti

Ako tek otvarate obrt, obvezni ste registrirati djelatnosti koje se odnose na internetsku trgovinu. No, ako već imate otvoren obrt, potrebno je doregistrirati djelatnosti u obrtnicu. U oba se slučaja zahtjev podnosi Službi za gospodarstvo pri županiji (mjesno nadležnom za poslovanje obrta). U konkretnom slučaju, potrebno je registrirati sljedeće djelatnosti:

 • 91 – TRGOVINA NA MALO PREKO POŠTE ILI INTERNETA
 • 99 – OSTALE INFORMACIJSKE USLUŽNE DJELATNOSTI, D. N.

Ostale bitnije djelatnosti su sljedeće:

 • skupina 47.9 (trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica), ili –
 • odjeljak 47 (trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima), – „kupnja i prodaja robe“- u slučaju dropshippinga – 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica

Zakonska regulativa poslovanja putem interneta

 • Zakon o zaštiti potrošača (ističemo: definiranje Općih uvjeta poslovanja – bitno za slučaj inspekcijskog nadzora i dokazivanje poštene prakse poslovanja),
 • Zakon o elektroničkoj trgovini (ističemo: suglasnost za cookies (kolačiće)),
 • Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova,
 • Zakon o elektroničkim komunikacijama,
 • Zakon o obveznim odnosima (ističemo: materijalni nedostaci i jamstvo),
 • Zakon o trgovini (ističemo: minimalni tehnički uvjeti),
 • GDPR (pravila o privatnosti, privola)

Napominjemo i da ovisno o djelatnosti, “online trgovac” može biti podložan i drugim propisima.

Minimalni tehnički uvjeti

Minimalni tehnički uvjeti trebaju vam ako trgujete robom na veliko ili malo te vam u tom slučaju treba skladište. Minimalni tehnički uvjeti ne trebaju vam:

 • ako već imate maloprodajni dućan i MTU za njega (koristite postojeći MTU),
 • ako proizvodite i distribuirate samo digitalni sadržaj koji se ne isporučuje/ispisuje na nekom od fizičkih medija (CD, DVD, USB, micro SD itd.). S obzirom na to da vam ne treba skladište, ne treba niti MTU.
 • za posredovanje u internetskoj prodaji (dropshipping), osim ako se radi o manipulacijama robom (prepakiravanje) i kalkulaciji cijena od strane trgovca. Naručena roba mora ići ravno od dobavljača na adresu kupca.
 • ako putem interneta nudite samo usluge, ne i robu,
 • ako za skladištenje i dostave koristite usluge fulfilment.

Zakonska regulativa poslovanja putem interneta odnosi se i na trgovačka društva (d.o.o., j.d.o.o.) koji obavljaju prodaju putem web shopa.

Web shop je u pravilu povoljniji za održavanje od klasične trgovine, no postoji niz zahtjeva koji se sukladno važećim zakonima moraju ispuniti kako bi poslovanje putem web shopa bilo zakonito i ispravno. Trgovina putem interneta sukladno zakonskoj regulativi u RH spada pod tzv. trgovinu na daljinu, odnosno uslugu informacijskog društva. Hrvatskim državljanima omogućeno je elektroničko pokretanje poslovanja u obliku d.o.o., j.d.o.o. i obrta.

Tko sve može pokrenuti internetsku trgovinu?

Kao što možemo zaključiti, internetsku trgovinu ili web shop može pokrenuti svatko – već postojeći poduzetnici kao „produžetak” svoje fizičke trgovine, osoba koja će tek otvoriti obrt ili pak trgovačko društvo u svrhu prodaje putem internetske trgovine.

U slučaju da poduzetnik već ima društvo registrirano za obavljanje djelatnosti trgovine, nužno je isto „doregistrirati” za „uslugu informacijskog društva”. U suprotnom su izvjesne prekršajne kazne jer društvo obavlja djelatnost za koju nije registrirano. Također, skrećemo pažnju, s obzirom na to da bi se dobit poduzetnika nakon otvaranja web shopa mogla značajno povećati, potrebno je uzeti u obzir i odredbe Zakona o PDV-u te ući u sustav PDV-a dobrovoljno ili silom zakona ako je prihod veći od 300.000,00 kn.

Pripremio:

Ivan Vidas, struč. spec. oec.