Zašto odabrati e-računovodstvo?

Želite li u bilo kojem trenutku provjeriti stanje Vaših prihoda i rashoda?
Želite li u bilo kojem trenutku provjeriti stanje dugovanja?
Želite li u bilo kojem trenutku provjeriti stanje zaliha?

Upravo Vam e-računovodstvo omogućava da sve ove informacije saznate u bilo kojem trenutku i bilo gdje. Što je e-računovodstvo, koja je razlika između tradicionalnog i e-računovodstva te koje su prednosti e-računovodstva saznajte u nastavku.

Što je e-računovodstvo?

S modernizacijom te razvojem industrije, proizvodnje, trgovine i cijelog ekonomskog sustava kroz godine, razvijalo se i računovodstvo te poprimilo današnji oblik. Moderno računovodstvo već dugo nije samo sistemsko praćenje i evidentiranje poslovnih transakcija i rezultata. Danas je računovodstvo mnogo širi pojam koji uključuje predviđanje kretanja poslovanja, kompleksnije analize poslovanja, savjetovanja, korištenje suvremene tehnologije, brzu reakciju i komunikaciju. Računovođe stoga kontinuirano moraju biti u korak s poslovnim trendovima i svakodnevno se educirati, pridržavati zakonskih propisa i međunarodnih standarda računovodstva. Mnogi računovođe sve se više okreću konceptu e-računovodstva jer im isto olakšava svakodnevno obavljanje zadataka, kontrolu i praćenje.

E-računovodstvo predstavlja način poslovanja pri čemu se koriste online (Internet) računovodstvena, programska rješenja koja olakšavaju suradnju između poduzetnika i računovođe. Svi podaci nalaze se na jednom mjestu (bazi podataka), a istima se može pristupiti bilo kada i bilo gdje. Ukratko, e-računovodstvo omogućava da u bilo kojem trenutku imate pregled nad poslovanjem, provjerite stanje dugovanja i potraživanja te izradite potrebne izvještaje.

Što je doprinijelo razvoju e-računovodstva?

Unazad nekoliko godina, svjedoci smo sve većoj digitalizaciji državne uprave odnosno uvođenju različitih elektroničkih servisa poput ePorezne, e-Građani, Regosa i slično.
Upravo je razvoj takvih servisa pridonio popularnosti e-računovodstva, a papirnato poslovanje svelo se na minimum. S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, potreba za prilagodbom i digitalizacijom još je više došla do izražaja. Tako je na primjer, Fina omogućila predaju brojne dokumentacije online bez potrebe za fizičkim odlaskom u poslovnice. Mnogi korisnici tako su na određeni način imali prilike iskusiti prednosti e-poslovanja odnosno e-računovodstva.

Koja je razlika između tradicionalnog i e-računovodstva?

Tradicionalni koncept računovodstva uključuje mnogo papirologije, ispisa, unosa i pretipkavanja podataka što troši puno vremena, a uz to je neučinkovito i loše za okoliš. Također je otežana razmjena dokumentacije jer se ista fizički dostavlja i naknadno obrađuje što u konačnici onemogućava točan pregled nad poslovanjem.
Za razliku od tradicionalnog, e-računovodstvo može uvelike smanjiti papirologiju i digitalizirati poslovanje, a ujedno je i lakša manipulacija podacima. Na primjer, računi se mogu direktno iz programa poslati na e-mail klijenta i tako se u potpunosti mogu ukloniti troškovi ispisa i poštarine, ali i ubrzati postupak plaćanja. Ulazni se računi također mogu skenirati ili fotografirati i direktno poslati u program. Svi su dokumenti digitalizirani i na jednom mjestu čime se smanjuje ili u potpunosti eliminira potreba čuvanja dokumenata u tiskanom obliku.

Prednosti e-računovodstva

Brzi i pravovremeni pristup podacima
Dinamičan razvoj ekonomije i poslovanja na određeni način „tjera“ računovodstvo da se razvija istim tempom. Potrebno je sve više podataka unijeti, obraditi i zatim analizirati, a uz to, sve mora biti brzo i točno. E-računovodstvo kao oblik modernog računovodstva uporabom raznih alata, odnosno poslovnih programskih rješenja omogućava brzu obradu velikih količina podataka i tako osigurava pravovremene informacije potrebne za donošenje ispravnih poslovnih odluka.

Točnost i preciznost
Nema poslovne odluke koja se donosi bez uključivanja računovodstvenih podataka. Stoga je iznimno važno da su podaci koji utječu na određenu odluku točni i precizni. Koncept e-računovodstva podrazumijeva korištenje modernih i automatiziranih alata koji omogućavaju brzi unos podataka i obradu istih što u konačnici smanjuje ručno pretipkavanje i mogućnost pogrešaka.

Protok informacija
E-računovodstvo kao oblik računovodstva koje karakterizira digitalno okruženje, kao veliku prednost ima brzinu kolanja informacija između menadžmenta i računovodstva. Menadžment ima na raspolaganju sve podatke iz računovodstva koje može koristiti za analize ili izradu izvještaja. Podacima u digitalnom obliku lakše je manipulirati, centralizirani su i organizirani što smanjuje vrijeme koje bi potrošili na pronalazak određenih podataka koji su Vam u danom trenutku potrebni.

Centraliziranost podataka i lakša organizacija rada
Online (cloud) programska rješenja omogućavaju neometani rad bez obzira ne vrijeme i mjesto korisnika. Također je moguć i rad više ljudi na jednoj bazi podataka, što omogućava praktičniju organizaciju rada unutar tima. Upravo je u ovim izvanrednim okolnostima sve više došla do izražaja potreba da se određeni posao može obaviti od kuće bez potrebe za fizičkim kontaktom. 

Niži troškovi i ušteda vremena
Smanjena potrošnja papira, tonera i boja za pisače čini značajnu uštedu u pogledu troškova poslovanja. Upravo e-računovodstvo pridonosi istome jer se dokumentacija šalje i razmjenjuje digitalnim putem bez potrebe za fizičkom dostavom iste čime se štedi i vrijeme.

Lakša suradnja između poduzetnika i računovođe
E-računovodstvo mudra je investicija koja omogućava bolji nadzor nad poslovanjem i olakšava suradnju između poduzetnika i računovođe. Poduzetnik i računovođa na određeni su način povezani i pristupaju istim podacima. Na primjer, ako poduzetnik izdaje račune i putne naloge, isti su automatski vidljivi računovodstvu, a poduzetniku su vidljiva sva knjiženja i izvještaji. 

E-računovodstvo uz Minimax

Minimax kao online računovodstveno rješenje, podržava koncept e-računovodstva i na određeni je način podrška u poslovanju i poduzetniku i računovodstvenom servisu. Svi podaci nalaze se na jednom mjestu, a pristup i rad s istima mogući je neovisno o lokaciji korisnika. Dokumenti poput ulaznih računa i bankovnih izvoda mogu se dostavljati direktno u program i odmah obrađivati. Poduzetnik u svakom trenutku ima uvid u svoje poslovanje i ne mora posebno tražiti informacije i izvještaje od strane računovodstvenog servisa. Time se znatno štedi vrijeme i povećava efikasnost, ostavljajući tako i jednoj i drugoj strani više vremena za obavljanje primarnih zadataka ili nuđenje dodatnih usluga.