Blog

Isplate neoporezivih primitaka u 2024. godini

Neoporezive isplate predstavljaju najpovoljniji način nadoknade troškova i/ili nagrađivanja zaposlenika. Nerijetko se poslodavci nađu u poziciji u kojoj se moraju truditi pronaći načine kako zadržati kvalitetne ra... Read more

Praktični koraci kod pokretanja obrta

Pokretanje obrta nije jako složen postupak. Procedura je relativno jednostavna, no objedinjavanje svih temeljnih postupaka pokretanja obrta, kako bi se poslovanje „postavilo na noge“, nerijetko kod budućih obrtnika... Read more

Posljednji krug “Vaučera za digitalizaciju”

Prošle su godine provedena dva kruga prijava na poziv „Vaučeri za digitalizaciju“, a uskoro nam slijedi i treći ujedno i posljednji krug prijava. Treći krug prijava počinje 1. ožujka i traje do 29. ožujka 2024... Read more

Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija

Poslovna godina je završila te je sada vrijeme za godišnji financijski izvještaj, kako poduzetnika tako i neprofitnih organizacija. Člankom 28. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizaci... Read more

Minimalna bruto plaća u 2024. godini

Minimalna plaća je najniži mjesečni iznos bruto plaće koja se radniku isplaćuje za rad u punom radnom vremenu, a početak 2024. godine donio nam je značajno povećanje minimalne plaće, ali i neke druge novosti. U ... Read more

Paušalni obrt i poslovanje s inozemstvom

Biti poduzetnik nije lako i puno je neizvjesnosti, a pogotovo na početku poslovanja. Upravo zato mnogi poduzetnici započinju svoje poduzetničko poslovanje upravo putem paušalnog obrta. Isto tako, sve veći broj obrtn... Read more

Još nije kasno za poslovni plan za 2024. godinu

Ako ste kraj 2023. proveli turbulentno, privodeći kraju tekuće obveze i zatvarajući godinu i niste imali vremena smisliti poslovni plan za ovu godinu, možda vam nekoliko važnih smjernica može pomoći da to napravit... Read more

Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a u 2024. godini

Zakonom o PDV-u propisan je posebni postupak oporezivanja za male porezne obveznike čija vrijednost obavljenih isporuka dobara ili usluga u prethodnoj ili tekućoj kalendarskoj godini nije bila veća od propisanog praga... Read more

Što se promijenilo u plaćama s 1. siječnja 2024. godine?

Stigla je još jedna Nova godina i još jedna porezna reforma. Promijenilo se čak devet poreznih zakona. Je li riječ o “pravoj reformi” te što promjene znače za poslodavce, ali i za plaće radnika? Koje su sve pr... Read more

Paušalni obrti u 2024. i podnošenje izvješća za 2023.

Paušalni obrt jedan je od (naj)povoljnijih oblika poslovanja kada je riječ o poreznim obvezama i obvezama za obvezne doprinose. Također, vrlo su jednostavni i u smislu vođenja poslovnih knjiga. No, s druge strane, za... Read more

Kako izgleda križaljka spajanja neradnih dana u 2024. godini?

Uz nogomet, Hrvatima je zasigurno najdraži „sport“ spajanje neradnih dana i planiranje produženih vikenda. Godina odmiče svome kraju, a to je idealno vrijeme za provjeru križaljke spajanja neradnih dana u idućoj... Read more

10 važnih stavki na koje poduzetnik treba obratiti pažnju pred kraj godine

Krajem godine svaki poduzetnik trebao bi napraviti generalnu provjeru poslovnih evidencija, na temelju kojih računovođe pripremaju godišnje izvještaje. U novom blogu stoga donosimo smjernice na koje bi svi poduzetni... Read more

Porezna reforma kroz oči porezne savjetnice

Porezi su jedan od oblika davanja državi i svi smo kao fizička ili pravna osoba dužni plaćati isti. S ciljem rasterećenja dolazi i do poreznih reformi, ali često se pitamo što nam one dobro donose? Tada na scenu... Read more

Inflacija i makroekonomske projekcije za 2024. godinu

Inflacija predstavlja rastuću brigu za mnoge Europljane, pa tako i za građane Hrvatske. Ovog ljeta nerijetko smo mogli čuti kako su čak i njemački te austrijski državljani ostali šokirani cijenama koje su ih zatek... Read more

Što donose nove izmjene Zakona o računovodstvu?

Nove zakonske izmjene u području računovodstva stupile su na snagu 28. srpnja 2023. godine. Intencija zakonodavca za novim zakonskim izmjenama je bila usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europ... Read more

Kako zaposliti stranog državljanina?

Zaposlenici predstavljaju najvažniji resurs u kreiranju dodatnih vrijednosti poduzeća i bez njih opstanak poslovanja jednostavno nije moguć. No, radnika je sve manje. Omjer snaga se promijenio, radnika nema dovoljno i... Read more

Isplata primitaka radniku u gotovu novcu

Tijekom radnog odnosa radnik može ostvariti pravo na različite vrste primitaka. Zakonom o radu, pored osnovne plaće, definirani su i primici radnika na temelju radnog odnosa, koji su po svom obilježju materijalno pra... Read more

Prednosti i mane četverodnevnog radnog tjedna

Četverodnevni radni tjedan želja je sve većega broja mladih u Hrvatskoj koji teže uravnoteženju poslovnog i privatnog dijela života. U nekim zemljama već postoje pilot-projekti u okviru kojih se testira taj model,... Read more

Kako izgleda razgovor za posao s umjetnom inteligencijom?

Primjenu umjetne inteligencije (eng. Artificial intelligence - AI) već sada imamo u raznim područjima poput zdravstva, proizvodnje, edukacije, financija, usluga te mnogih drugih. Jedno od područja gdje se AI polako po... Read more

Otkazni rok i oslobođenje od obveze rada

Neovisno o tome odlazi li radnik iz tvrtke u kojoj je do sada radio jer sam tako želi ili jer je dobio otkaz (izuzev izvanrednog otkaza), obvezan je odraditi otkazni rok. Naravno, otkazni rok nije potrebno odraditi u sl... Read more

Implementacija sustava nagrađivanja radnika

Zaposlenici su u središtu suvremenih poslovnih modela. Menadžeri malih i srednjih poduzeća (MSP) imaju zadatak kreirati efikasne kompenzacijske pakete s ciljem privlačenja, zadržavanja i motiviranja svojih zaposleni... Read more

Prijedlog nove porezne reforme

Vlada Republike Hrvatske predstavila je Prijedlog nove porezne reforme čijom provedbom bi se ostvarili određeni ekonomski ciljevi: osigurao daljnji gospodarski rast i razvoj, poboljšao životni standard građana... Read more

Zaštita dostojanstva radnika na radnom mjestu

Propisanim temeljnim obvezama i pravima iz radnog odnosa poslodavac je dužan zaštititi dostojanstvo radnika za vrijeme obavljanja posla od postupanja nadređenih, suradnika i osoba s kojima radnik redovito dolazi u dot... Read more

Program potpore – Dokazivanje inovativnog koncepta

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Dokazivanje inovativnog koncepta. Poziv se provodi u sklopu podkomponente C3.2. „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapacit... Read more

Redovna i izvanredna kontrola bolovanja od strane HZZO-a

Jedno od prava radnika u radnim odnosima je i pravo na bolovanje, odnosno privremena nesposobnost za rad. Pravo osiguranika na bolovanje utvrđuje izabrani liječnik medicine primarne zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ... Read more

Smije li se do gotovine iz poduzeća (zakonito)?

Poduzetnici ponekada odbijaju shvatiti pojedine formalne pojmove vezane uz poslovanje. Jedan od vrlo živih primjera takvog neshvaćanja jest i onaj da novac poduzeća (trgovačkog društva) nije njihov, već da je to no... Read more

Upotreba umjetne inteligencije u Odjelu za ljudske potencijale

Umjetna inteligencija (eng. Artificial Intelligence - AI) sve više se smatra ključnom za digitalnu transformaciju društva, ali i poslovanja te ju nazivamo tehnologijom budućnosti. Svjedoci smo kako tehnološke promje... Read more

Što donosi nova EU Direktiva o transparentnosti plaća?

Vijeće EU-a je 24. travnja 2023. godine donijelo nova pravila o transparentnosti plaća, a cilj je te direktive borba protiv diskriminacije u pogledu plaće i uklanjanje razlika u plaći na temelju roda u EU-u. Što do... Read more

Što u slučaju neisplate plaće?

U skladu s temeljnim obvezama i pravima iz radnog odnosa koje su propisane Zakonom o radu, poslodavac je radniku obvezan dati posao te mu za obavljeni rad isplatiti plaću. No, što u slučaju neisplate plaće? Koje mog... Read more

Strateško planiranje u poslovnim organizacijama

U uvjetima ubrzanih promjena i nestabilnih ekonomskih okolnosti sve organizacije se moraju pravovremeno prilagođavati. Stoga je za lakše prevladavanje tih teškoća potrebno imati i dobro razrađene strateške planove.... Read more