Blog

Sezonski obrti i javna davanja

Otvaranje obrta popularan je i najjednostavniji način kako krenuti u samostalne poduzetničke vode, ili pak uz drugi stalni posao obavljati još neku djelatnost. No, jeste li znali da se obrt može, osim trajno, obavlja... Read more

Isplata regresa za godišnji odmor u 2023. godini

S dolaskom toplijih dana, osim što se intenzivno počinje planirati ljetni godišnji odmor, također se aktualizira pitanje isplate regresa za godišnji odmor od strane poslodavca. Kako bi se radnicima podmirili određe... Read more

Uloga i značaj timskog rada u poslovnim organizacijama

U procesima globalizacije, brzih tehnoloških promjena i agresivne konkurencije, sve više se ističe potreba za mijenjanjem postojećih struktura rada u organizacijama. Cilj je pravovremeno odgovaranje na sve potencijal... Read more

Kako se računaju inozemne dnevnice?

U praksi se javljaju mnoga pitanja vezano uz službena putovanja u inozemstvo. Što se smatra službenim putovanjem u inozemstvo? Kada počinje obračunavanje inozemne dnevnice? Kakva su pravila za putovanja kroz više ... Read more

Ravnoteža između poslovnog i privatnog života sukladno novom Zakonu o radu

Uspješno postizanje ravnoteže u životu nešto je s čime gotovo svi povremeno imamo problema. S godinama, opseg naših obaveza i odgovornosti raste, ponekad čak i prebrzo da bismo sve mogli pratiti i izvršavati. No,... Read more

Prekovremeni rad

Poslodavci imaju pravo zahtijevati od radnika da rade prekovremeno u određenim situacijama, ali se pri tome moraju pridržavati i određenih zakonskih ograničenja. S obzirom da se često poistovjećuju pojmovi prerasp... Read more

Prava na rodiljne i roditeljske potpore u 2023. godini

Rodiljne i roditeljske potpore, kao jedan od osnovnih instrumenata obiteljske politike, novčane su i vremenske potpore s nekoliko važnih ciljeva. One omogućuju roditeljima pružanje adekvatne brige o djeci od njihove ... Read more

Povrat poreza na dohodak za 2022. godinu

Prilikom utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak primjenjuju se prvenstveno odredbe Zakona o porezu na dohodak (dalje: Zakon) i Pravilnika o porezu na dohodak (dalje: Pravilnik), ali i odredbe općeg poreznog propisa t... Read more

Uvjeti rada radnika na određeno vrijeme

Izmjenama i dopunama Zakona o radu, koje su na snazi od 1. siječnja 2023. godine, uvedene su značajne novine u vezi sa zapošljavanjem i radom radnika na određeno vrijeme. Kada se može sklopiti ugovor o radu na odre... Read more

Rad nedjeljom i u dane blagdana

Živjeti da bi radili ili raditi da bi živjeli? Postoji čitav niz ljudi koji rade nedjeljom i u dane blagdana, a jeste li znali da poslodavac sam odlučuje o visini povećane plaće ako radnik radi na blagdan? Treba l... Read more

Sezonski rad u 2023. godini

S dolaskom proljeća i intenziviranjem priprema za turističku sezonu, aktualizira se i pitanje jednog od najvećih poslovnih izazova mnogih kompanija - nedostatka kvalitetne radne snage. Sezonski radnici, naročito oni ... Read more

Rokovi predaje financijskih izvještaja za 2022. godinu

Početak godine vrijeme je kada se užurbano pripremaju financijski izvještaji vezani uz prethodnu poslovnu godinu. Neki poslovni subjekti i računovođe predaju izvještaje već netom nakon isteka poslovne godine, a š... Read more

Financijske mogućnosti iz europskih fondova za poduzetnike u 2023. godini

Poduzetnicima su za realizaciju projekata nužnih za razvoj poslovanja potrebna financijska sredstva iz različitih financijskih izvora. Europski fondovi, odnosno financijska sredstva osigurana u sklopu istih jedan su od... Read more

Isplata uskrsnice

S dolaskom proljeća i toplijih dana sve je nekako ljepše i optimističnije, pa čak i teme o enormnim poskupljenjima i visokoj inflaciji lakše podnosimo. Tome u prilog donosimo još jednu lijepu vijest - uskoro kreću... Read more

Službena putovanja, obračun dnevnica i korištenje službenog automobila u privatne svrhe u 2023. godini

Za vrijeme radnog odnosa priroda posla i specifičnosti radnog mjesta nerijetko zahtijevaju službena putovanja radnika. No, je li svako putovanje iz mjesta sjedišta poslodavca ujedno i službeno putovanje? Kada se izda... Read more

Naknada u slučaju nezapošljavanja osoba s invaliditetom u 2023. godini

Prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, poslodavci koji zapošljavaju 20 i više radnika obvezni su zaposliti određeni broj osoba s invaliditetom. Novčanu naknadu u slučaju... Read more

Tko je i kada obvezan donijeti pravilnik o radu?

Pravilnik o radu je uz Zakon o radu, kolektivni ugovor, sporazum sklopljen između radničkog vijeća i poslodavca te ugovor o radu, jedan od izvora prava radnika u radnim odnosima. Radi se o jednostranom aktu, koji dono... Read more

Novosti u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (u nastavku teksta: Zakon) ima preventivni karakter te se njime propisuju mjere, radnje i postupci obveznika iz financijskoga i nefinancijskoga sektora, zadaće... Read more

Plaća i ostala materijalna prava prema novom Zakonu o radu

Pored mnogih novih propisa koji su stupili na snagu i primjenjuju se od 1. siječnja 2023. godine, na snagu su stupile i izmjene i dopune Zakona o radu. Za veliki dio poslodavaca posebno su važne novine koje se odnose n... Read more

Uloga employer brandinga u zadržavanju i privlačenju radnika

Za mnoge poslodavce jedan od najvećih poslovnih izazova već godinama predstavlja nedostatak kvalitetnih i stručnih radnika na tržištu rada. Tvrtke trebaju sposobne i kompetentne zaposlenike koji čine njihovo poslov... Read more

Pravo na godišnji odmor i kalendar godišnjeg za 2023. godinu

Većina radnika s nestrpljenjem čeka dane godišnjeg odmora, kako bi predahnuli od svakodnevnih obveza i nakon odmora nastavili raditi „napunjenih baterija“. No, znate li koje je minimalno (najkraće) trajanje godi... Read more

Utjecaj uvođenja eura na financijsko i porezno izvještavanje

Uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, uvelike je utjecalo na gospodarstvo, financije i računovodstvene postupke svih subjekata. Tako račune više ne izdajemo u kunama, plaće više ne obračunavamo... Read more

Prag ulaska ili izlaska iz sustava PDV-a za 2023. godinu

Prag za ulazak, odnosno izlazak iz sustava poreza na dodanu vrijednost (nadalje: PDV) okolnost je o kojoj mora voditi računa svaki porezni obveznik koji ima obvezu ili interes ući u sustav PDV-a, odnosno porezni obvezn... Read more

Probni rad, otkazivanje ugovora o radu i otkazni rok

Probni rad često je korišteni institut radnog prava prilikom sklapanja ugovora o radu, za kojeg se poslodavci odlučuju kako bi na određenu poziciju doveli najboljeg kandidata, provjeravajući njegove sposobnosti kroz... Read more

Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija

Još jedna nestabilna poslovna  godina je završila te je sada vrijeme za godišnji financijski izvještaj, kako poduzetnika tako i neprofitnih organizacija. Člankom 28. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstv... Read more

Naknada troškova za prijevoz i prehranu radnika u 2023. godini

U radnim odnosima, pored osnovne plaće radnika za redovan rad, uobičajeno je da poslodavci nadoknađuju i troškove prijevoza na posao i s posla, a sve češće se odlučuju i na financiranje prehrane svojim radnicima.... Read more

Naredba o osnovicama za obvezne doprinose u 2023. godini

Početak nove kalendarske godine za odjel obračuna plaće donosi niz promjena uvjetovanih brojnim izmjenama zakonskih i podzakonskih propisa, a jedna od njih su nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja ... Read more

Kako mora izgledati ispostavljeni račun od 1.1. do 31.12.2023.?

Uvođenje eura unijelo je brojne promjene u svakodnevicu svakog pojedinca, a posebno poduzetnika i računovođa. Niti samo izdavanje računa više nije što je nekad bilo. Šalu na stranu, veći dio prakse prilikom izdav... Read more

Kako će poslodavci provoditi ovrhe na plaći u 2023. godini?

Jedno od glavnih pitanja u kontekstu zadnjih izmjena i dopuna Ovršnog zakona bilo je i to hoće li doći do rasterećenja poslodavaca od dužnosti provedbe ovrhe na plaći? Ovrha na plaći, čije se ukidanje predviđalo... Read more

Kako vršimo plaćanja od 1. siječnja 2023. godine?

U Republici Hrvatskoj je s početkom 2023. godine nastupilo nekoliko značajnih promjena koje imaju veliki utjecaj na cjelokupnu društvenu zajednicu. Jedna od njih je svakako uvođenje nove službene valute eura kao zak... Read more