E-računi u programu Minimax

Stupanjem na snagu Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, uvodi se obveza zaprimanja e-računa u postupcima javne nabave od 01.12.2018. godine te obveza izdavanja eRačuna u procesima javne nabave od 01.07.2019. godine.

 

Za vas smo pripremili video u kojem smo prikazali na koji način možete izdavati i primiti e-račune u programu Minimax. 

 

 

 

 

 

 

 

Sadržaj webinara

  • Opće postavke za e-račune
  • Izdavanje e-računa
  • Primanje e-računa