Financijski izvještaji poduzetnika

Financijski izvještaji nastaju i temelje se na računovodstvenoj obradi prošlih poslovnih događaja te predstavljaju sliku tekućeg poslovanja stoga moraju biti istiniti i sastavljeni na temelju objektivnih i dokumentiranih podataka u skladu s računovodstvenim pravilima i standardima.

 

U našem novom priručniku saznajte koje financijske izvještaje su poduzetnici dužni sastavljati, što sadrže, kada se sastavljaju i kome predaju. 

 

Sadržaj e-priručnika

  • Pojam i vrste financijskih izvještaja
  • Bilanca
  • Račun dobiti i gubitka
  • Izvještaj o novčanom toku
  • Izvještaj o promjeni kapitala
  • Bilješke uz godišnje financijske izvještaje