U modulu Knjiženje izlaznih računa i utržaka možemo unositi podatke o dnevnom utršku iz registriranih blagajni s ciljem knjiženja i evidentiranja za potrebe PDV-a.

Možemo unositi:
  • gotovinu u domaćoj ili stranoj novčanoj valuti,
  • druge vrste utržaka koji nisu gotovina (kartice, bonovi…),
  • za potrebe knjigovodstva za PDV možemo unijeti podatke iz računa obveznicima PDV-a koji su u utršku (plaćeni u blagajnu);
  • za potrebe naplate i knjigovodstva za PDV možemo unijeti račune koji nisu u utršku (nisu plaćeni i izdani su na osnovu narudžbe tj. dostave robe ili obavljene usluge);
  • porez na potrošnju.

 

Modul Knjiženje izlaznih računa i utržaka omogućava usklađeno evidentiranje izlaznih računa unesenih kroz ovaj modul i računa unesenih kroz modul Izlazni računi u obračun PDV-a.

  • Organizacije koje su obveznici po naplaćenoj realizaciji potvrdom izlaznog računa stranci iz EU na zapisu za PDV formirat će zapis s datumom za PDV prema datumu izdavanja računa i računi će se sukladno tom datumu automatski evidentirati u obračun PDV-a.
  • U primjerima računa za tuzemne stranke s prijenosom porezne obveze (polje I. 1 na PDV obrascu), odabirom vrste obračuna PDV-a PPO, program će automatski prilagoditi iznos osnovice i pribrojiti PDV i na zapisu za PDV na temeljnici takvog računa formirat će se zapis za PDV s datumom za PDV prema datumu izdavanja računa i račun će se prema tom datumu evidentirati u obračun PDV-a. 
Predlaganje analitike i datuma na unosu novog izlaznog računa u utršku

Modul također omogućava brži unos podataka jer se nakon prvog unosa, na sljedećima predlažu prethodno odabrani načini plaćanja, porezi i konta prihoda. Kako bi unos bio dodatno optimiziran, kada na unosu utrška odaberemo unos novog izlaznog računa u utršku, na tom će se unosu predložiti odabrana analitika i datum s utrška.

Također ako unos novog izlaznog računa u utršku formiramo iz izlaznog računa u utršku, također će se predložiti analitika i datum.