knjigovodstvenom programu Minimax možemo vršiti pregled otvorenih stavki po različitim kriterijima, kao što su datumi, iznosi, konta …

Ispis i izvoz otvorenih stavki
  • možemo pripremiti ispis otvorenih stavki, opomene, prijedlog bilateralne kompenzacije, zatvarati otvorene stavke i izvoziti stavke i dužnike
  • možemo formirati izvoz otvorenih stavki za pojedine stranke ili za sve stranke, izvoz popisa dužnika s cjelokupnim dugom i popisom pojedinačnih otvorenih stavki
  • ispisati otvorene stavke u odnosu na različite kriterije (datumi, konta, analitike) za pojedine stranke ili za sve stranke; ispis IOS
Kompenzacija

Možemo pripremiti prijedlog za kompenzaciju, a nakon potvrde program automatski pripremi knjigovodstvenu temeljnicu kojom se umanje potraživanja i obaveze za iznos kompenzacije i zatvore otvorene stavke.

Zaokruživanja na stotine

Kod plaćanja računa kupaca i dobavljača povremeno dolazi do manjih razlika između iznosa računa i stvarnog iznosa plaćanja zbog čega ti računi ostaju među otvorenim stavkama. Pomoću funkcionalnosti zaokruživanja na stotine knjigovodstveni program Minimax može te razlike automatski preknjižiti na konta izvanrednih prihoda odnosno troškova i zatvoriti stavke koje su ostale otvorene zbog tih malih razlika (npr. do 1 kn).