Statistički izvještaji - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program

Statistička izvješća služe za pripremu podataka bilance stanja i prikaza poslovanja tokom godine.