Ebook - Evidencije malog poduzetnika - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program

Ebook – Evidencije malog poduzetnika

Evidencije malog poduzetnika Izlazni i ulazni računi, putni nalozi, obračun doprinosa i registar osnovnih sredstava samo neke su od evidencija koje svaki mali poduzetnik mora voditi. U priručniku saznajte koje poslovne knjige svaki poduzetnik mora voditi te kako njihovo vođenje olakšati u Minimaxu.

Preuzmi 

priručnik