Ebook - Financijski izvještaji neprofitnih organizacija - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija 

Financijski izvještaji moraju pružiti objektivnu i realnu sliku financijskog položaja i poslovanja neprofitne organizacije.

U priručniku saznajte kako je organizirano knjigovodstvo neprofitnih organizacija, koje su izvještaje dužne predati i u kojim rokovima.

Preuzmi priručnik