GDPR - Na što trebaju paziti računovodstveni servisi? - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program

GDPR – Na što trebaju paziti računovodstveni servisi?

Hvala za prijenos dokumenta. U njemu ćete pronaći odgovore na sljedeća pitanja:

  • Što su osobni podaci i koji se osobni podaci smatraju osjetljivim?

  • Kada je za obradu podataka potrebna privola?

  • Što mora biti definirano u ugovoru koji sklapate s klijentima?

Preuzmi dokument