Ebook – Skraćeni radni tjedan | Minimax – internet računovodstveni i poslovni program

Potpora za očuvanje radnih mjesta – skraćeni radni tjedan

Sve potrebne informacije o kriterijima, potrebnoj dokumentaciji kao i visini potpore saznajte u našem priručniku. 

Preuzmi priručnik