Priprema poduzetnika za prvi sastanak s računovodstvom - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program

Priprema poduzetnika za prvi sastanak s računovodstvom

Preporuka je da poduzetnik dogovori sastanak s računovodstvom prije osnivanja poduzeća. Takvim pristupom se odmah na samom početku gradi kvalitetan odnos i komunikacija.

Preuzmi priručnik