Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja | Minimax – internet računovodstveni i poslovni program