Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program