Izmjene ovršnog zakona - Zaštićeni račun - Minimax - internet računovodstveni i poslovni program

Izmjene ovršnog zakona – Zaštićeni račun

Znate li da je Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona IZGLASAN 14.07.2017.?

Zaštićeni račun je račun u banci na koji se uplaćuju samo sredstva izuzeta od ovrhe. Takav račun još neslužbeno nazivaju “35” račun jer početna dva broja računa počinju s 35. Kod IBAN konstrukcije zaštićeni račun na 12 i 13 poziciji ima brojke 3 i 5. npr. HRXX YYYY YYY3 5ZZZ ZZZZ Z. Kada je zbog ovrhe na novčanim sredstvima blokiran tekući račun na koji primamo plaću, potrebno je otvoriti zaštićeni račun radnika na koji će se uplatiti sredstva zaštićena od ovrhe. Na tom računu se sredstvima može raspolagati bez ograničenja, banka ne naplaćuje naknadu za otvaranje, vođenje i zatvaranje takvog računa.

Što nam novi zakon donosi?

U članku 173. stavku 2. riječi: „dvije trećine plaće ovršenika“ zamjenjuju se riječima: „tri četvrtine plaće ovršenika, ali ne više od dvije trećine prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj“, a iza riječi: „neto plaće ovršenika“ stavlja se zarez i dodaju riječi: “osim u slučaju ovrhe radi prisilne naplate novčanih iznosa za uzdržavanje djeteta u kojem slučaju je od ovrhe izuzet iznos koji odgovara iznosu od jedne četvrtine neto plaće ovršenika“.

Kako novi zakon sada glasi?

Ako ovršenik prima plaću koja je manja od prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj, od ovrhe je izuzet iznos u visini tri četvrtine plaće ovršenika, ali ne više od dvije trećine prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj, a ako se ovrha provodi radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja, iznos u visini jedne polovine neto plaće ovršenika osim u slučaju ovrhe radi prisilne naplate novčanih iznosa za uzdržavanje djeteta u kojem slučaju je od ovrhe izuzet iznos koji odgovara iznosu od jedne četvrtine neto plaće ovršenika. osim u slučaju ovrhe radi prisilne naplate novčanih iznosa za uzdržavanje djeteta u kojem slučaju je od ovrhe izuzet iznos koji odgovara iznosu od jedne četvrtine neto plaće ovršenika.

Kako Vam minimax može pomoći da na jednostavan način napravite obračun plaće sukladno zakonskim izmjenama?

Prijavite se prezentaciju OVDJE.