Kalkulator plaća

Kalkulator plaća omogućava Vam brz i jednostavan izračun plaće u bruto ili neto iznosu, izračun iznosa na temelju ugovora o djelu ili autorskog honorara.


Bruto plaća:
Neto plaća:
Naslov Osnovica Postotak Iznos
Bruto
Mirovinsko I. stup
Mirovinsko II. Stup
Dohodak
Osobni odbitak
Porezna osnovica
Porez po stopi 20%
Porez po stopi 30%
Ukupno porez
Smanjenje poreza -
Prirez
Ukupno porez i prirez
Neto
Doprinos za zdravstveno osiguranje
Ukupni trošak plaće